doplata-do-podatku-pit

Dopłata do podatku PIT 37 – omówienie

Marta Fila 08:00 Listopad 29th, 2018

Podczas obliczania wysokości podatku w deklaracji podatkowej często okazuje się, że zaliczki na tę należność są wyższe lub niższe niż kwota wynikająca ostatecznie ze składanego zeznania. W takich sytuacjach podatnik może oczekiwać zwrotu nadpłaconych sum lub też zobowiązany jest do uregulowania powstałej niedopłaty.

Kto składa PIT-37?

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy deklarujący wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. Mowa tutaj o dochodach rozliczanych przez podmioty dokonujące wypłat, czyli pracodawców i zleceniodawców. Sam zatrudniony otrzymuje w ramach wynagrodzenia kwotę netto, a tym samym nie musi martwić się kwestiami odprowadzenia zaliczek na podatek. Deklarację PIT-37 wypełnia zaś na podstawie druku PIT-11, który powinien mu zostać przesłany do końca lutego, wykazując przysługujące mu ulgi i odliczenia. Osoby uzyskujące dochody w ramach umów, na podstawie których samodzielnie rozliczają zaliczki na podatek, nie składają deklaracji na druku PIT-37, nawet jeśli część zarobków rozliczają płatnicy. Wówczas są one sumowane w ramach jednej deklaracji, np. PIT-36.

Niedopłata podatku

Niedopłata podatku może mieć miejsce w kilku przypadkach. Pojawia się ona gdy zaliczki pobierane są zgodnie z niższym stopniem skali podatkowej, a podatek roczny rozliczany jest w wyższej stawce; gdy podatnik rozlicza przychody z różnych źródeł według 18% stawki, a łącznie przychody powodują przekroczenie stopnia skali, w wyniku czego podatek ostatecznie rozliczany jest według stawki 32%; kiedy podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek na podatek, a także w sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody z różnych źródeł, w wyniku czego doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Dopłata do podatku – jak ją uregulować?

Podatnicy mają czas do końca kwietnia, aby złożyć w odpowiednich Urzędach Skarbowych deklaracje PIT-37, PIT-36 oraz PIT-38 i jeśli zajdzie taka konieczność – uregulować niedopłatę należnego podatku. Zobowiązanie to można opłacić na poczcie, w banku, przez Internet, a także bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Najłatwiejsze rozwiązanie to zapłata należności w kasie urzędu bądź poprzez dokonanie szybkiego przelewu z konta bankowego. Wówczas trzeba podać dane organu podatkowego i podatnika, a także informacje dotyczące zobowiązania i pozwalające je zidentyfikować. W tytule przelewu można więc wpisać np. „PIT-37 – dopłata do podatku za rok…”. Korzystając z bankowości internetowej można też wybrać zakładkę Podatki i uzupełnić ją zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Dopłata do PIT-37 – czy zawsze trzeba ją regulować?

Zdarza się, że niedopłata podatku PIT-37 to niewielka kwota, która nie przekracza nawet sumy 10zł. Mogłoby się więc wydawać, że jest ona zbyt niska, aby ją regulować. W rzeczywistości jednak lepiej zapłacić nawet tak małe należności fiskusowi, aby spać spokojnie. Warto też wiedzieć, że w przypadku osób, które przegapiły termin zapłacenia należnego podatku, naliczane będą odsetki za zwłokę. Jeśli zaś podatnik pomyli się w deklaracji, złoży korektę i wystąpi w niej niedopłata, zobowiązany jest do zapłacenia podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Ich wysokość można jednak zmniejszyć dokonując zapłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji wraz z podaniem jej przyczyn – wówczas podatnik płaci 75% wartości podstawowej odsetek. W razie braku funduszy na uregulowanie niedopłaty do podatku PIT-37 można skorzystać z szybkiej pożyczki przez Internet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *