Czy firma windykacyjna może oddać sprawę do sądu?

Małgorzata Siess 14:30 Listopad 16th, 2022

W związku z narastającymi zadłużeniami wielu firm, ale także osób prywatnych, coraz częściej można spotkać się z pojęciem firmy windykacyjnej. Jest to organizacja, której głównym celem jest różnorodnymi metodami doprowadzić do ugody pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Niestety w przypadku braku porozumienia stron, pracownik tej firmy, ma prawo skierować sprawę do sądu. Wiele osób myli firmę windykacyjną z komornikiem. Nic bardziej mylnego. Nie jest to działalność, której celem jest zajęcie majątku dłużnika – to jest głównie zadanie komornika.

W jakich okolicznościach firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu?

Zanim przedstawiciel firmy windykacyjnej podejmie poważne kroki i skieruje sprawę do sądu, postara się namówić wierzyciela i dłużnika do ugody. Wyróżniamy trzy główne etapy w pracy windykatora:

  • Windykacja polubowna – pierwsza i najkorzystniejsza metoda dla dłużnika. Windykator, bez ingerencji sądowej, próbuje nakłonić strony do ugody. Jest to dogodna forma dla zadłużonego, która stwarza szanse na przychylne wynegocjowanie warunków, formy i czasu spłaty długu. Jeśli jednak osoba zadłużona nie chce rozmawiać z pracownikiem firmy windykacyjnej, nie reaguje na wszelkie upomnienia, nie dokonuje opłat w terminie oraz traci kontakt z windykatorem, to jest to wystarczający sygnał do podjęcia kolejnego etapu windykacji, jakim jest oddanie sprawy do sądu,
  • Windykacja Sądowa – kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia lub jeśli dłużnik nie uiszcza opłat na czas. Wtedy firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu, co najczęściej kończy się nakazem spłaty długu, jak również spotkaniem z komornikiem,
  • Egzekucja komornicza – wraz z otrzymanym nakazem uiszczenia wszelkich opłat, dłużnik może spotkać przed drzwiami swojego miejsca zamieszkania komornika, który ma prawo wycenić i sprzedać majątek oraz dobra materialne, zostawiając tylko te niezbędne do życia i codziennego funkcjonowania. Jest to najtrudniejszy etap i najmniej korzystny dla zadłużonego. Warto więc dojść do porozumienia i zakończyć windykację w pierwszym etapie, negocjując jak najbardziej dogodne warunki. W przypadku egzekucji komorniczej jakiekolwiek negocjacje nie mają żadnego znaczenia.

Jaki jest czas trwania windykacji?

Czas trwania windykacji w dużej mierze zależy od nastawienia dłużnika i jego współpracy z pracownikiem firmy windykacyjnej. Jeśli zakład pracy lub osoba zadłużona nie chcą dojść do porozumienia, sprawa musi trafić do sądu. Będzie to o wiele dłuższa droga niż pierwszy etap, czyli ugoda. W prawie istnieje również pojęcie przedawnienia długu. Następuje to wtedy, gdy minie kilka lat od samego momentu powstania długu – w przypadku pożyczek i kredytów przedawnienie następuje po 3 latach. Jeśli więc wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków, mających na celu zmobilizowanie dłużnika do spłaty zobowiązania, to dług staje się nieważny, a firma windykacyjna ma przysłowiowo związane ręce, gdyż w tym wypadku nie istnieją już żadne możliwości pozwalające na skierowanie sprawy do sądu i odzyskanie pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *