Co oznacza i na czym polega umorzenie egzekucji komorniczej?

Małgorzata Siess 15:15 Listopad 23rd, 2022

Wiele osób, nad których głowami czai się postępowanie komornicze, szuka rozwiązania z tej sytuacji. Jednym z nich jest umorzenie egzekucji komorniczej. Następuje ono w chwili, kiedy okazuje się, że nie ma żadnej możliwości na odzyskanie całości, czy nawet części zadłużenia. Tutaj pojawia się kilka pytań z tym związanych. Kiedy może do niego dojść? W jakich okolicznościach można doprowadzić do umorzenia egzekucji komorniczej, a także jakie skutki za sobą niesie.

Co to jest umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Komornik to jedna z osób, której każdy z nas bardzo się boi. Może zastukać w nasze drzwi w wielu sytuacjach życiowych. Kiedy zaciągniesz kredyt i zaprzestaniesz spłaty rat, kiedy zniecierpliwiony wierzyciel pójdzie do sądu i uzyska tytuł egzekucyjny, a także w momencie, kiedy właściciel wynajmowanego przez Ciebie mieszkania od dłuższego czasu nie dostaje od Ciebie opłaty czynszowej.

Egzekucja komornicza to dla człowieka nic przyjemnego. By wyjaśnić tę definicję można orzec, iż jest to specjalna procedura, którą stosuje się w momencie, kiedy wierzyciel uzyska przychylność sądu i może otwarcie żądać spłaty długów. Czym więc jest umorzenie? Oczywiście zakończeniem wszelkich działań zarówno komornika, jak i utratą nadziei wierzyciela, że kiedykolwiek odzyska swoje pieniądze. Dług może zostać umorzony częściowo lub w całości, a wszystko zależy od okoliczności.

W jakiej sytuacji można ubiegać się o umorzenie?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego najczęściej następuje w kilku sytuacjach.

Oto przykłady:

 • Względy ekonomiczne – majątek dłużnika nie jest w stanie pokryć długów, jakie zaciągnął on u wierzyciela, a ponadto nie pozwala on odzyskać sumy pokrywającej choćby koszty egzekucyjne, czyli koszty działania komornika i sądu,
 • Z mocy prawa – dochodzi do tego w momencie, kiedy postępowanie nie może być prowadzone przez wzgląd na przepisy,
 • Wskutek decyzji wierzyciela – mowa tutaj o rezygnacji osoby, która wcześniej ubiegała się o spłatę tych długów,
 • Wskutek decyzji komornika – taka sytuacja może wystąpić, kiedy wierzyciel nie wpłacił komornikowi zaliczki na poczet jego działań.

Od paru lat w naszym kraju istnieją przepisy, które umożliwiają złożenie wniosku zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi.

Co powinien zawierać wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej?

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego musi zawierać takie informacje jak:

 1. Określenie obu stron, czyli dłużnika i wierzyciela. Jeśli np. wierzycielem jest firma pożyczkowa, konieczne jest podanie pełnych danych firmy,
 2. Oznaczenie w piśmie sygnatury postępowania sądowego i komorniczego – obie będą wskazane na piśmie o wszczęciu egzekucji komorniczej,
 3. Rozbudowane uzasadnienie, czyli podanie przyczyny, lub kilku powodów, dla których zwracasz się z wnioskiem do umorzenie,
 4. Opcjonalnie – jeśli możesz potwierdzić opisane w uzasadnieniu okoliczności – warto do wniosku dołączyć dodatkowe dokumenty, które potwierdzają zgodność uzasadnienia ze stanem faktycznym.

Składa się go pisemnie bezpośrednio do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może być złożony w każdej chwili – zarówno na samym początku trwania egzekucji komorniczej, w jej trakcie, a także tuż przed zakończeniem. Decyzja organu egzekucyjnego zawsze podejmowana jest indywidualnie na podstawie określonej, opisanej we wniosku sytuacji dłużnika lub wierzyciela.

Jakie są koszty oraz skutki umorzenia?

Od października 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące działania komorników. Znajdziemy w nich także skrupulatnie rozpisane koszty, które mogą być pomocne jeśli chcesz starać się o umorzenie egzekucji. Jeżeli taki wniosek złoży wierzyciel, koszty wtedy wyglądają następująco:

 • Wierzyciel musi zapłacić 5% kwoty, którą chce wyegzekwować od dłużnika, jednak nie mniej niż 150 zł oraz nie więcej niż 50 tysięcy złotych,
 • Wierzyciel musi zapłacić 100 zł w sytuacji, kiedy wniosek o umorzenie złoży na dzień przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • Dłużnik – w sytuacji kiedy wniosek złożony zostanie przez wierzyciela, musi zapłacić komornikowi 10% długu, jaki pozostał do wyegzekwowania.

Skutkiem umorzenia może być wstrzymanie dalszych czynności komorniczych oraz uchylenie dotychczas dokonanych czynności komorniczych, w tym również zwolnienie zajętych nieruchomości i ruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *