Emerytura dla matek 4 dzieci

Małgorzata Siess 10:30 Wrzesień 1st, 2022

Wychowanie dużej gromadki dzieci niesie za sobą wiele cudownych chwil, a zarazem kilka trudnych decyzji do podjęcia przez młodą mamę. Często liczne potomstwo zmusza rodzicielkę do porzucenia pracy zawodowej, co niestety wiąże się z brakiem prawa do uzyskania emerytury. 

Program Mama 4+ dla niepracujących – czy to oznacza podział społeczeństwa?

Wychodząc naprzeciw wszelkim oczekiwaniom, a także biorąc pod uwagę ciężką pracę wykonywaną przez mamy w domu, rząd zdecydował się na wprowadzenie ustawy, dzięki której od 1 marca 2019 roku każda niepracująca kobieta, która dokonała trudu wychowania czwórki dzieci, może ubiegać się o rodzicielską zapomogę uzupełniającą. Z tych informacji wynika, że wprowadzona ustawa nie dotyczy pracujących kobiet. Środki uzyskane dzięki świadczeniu mają zapewnić godny byt oraz niezbędne środki do życia tylko i wyłącznie mamom, które zrezygnowały lub nie podjęły zatrudnienia z powodu opieki nad dziećmi.

Pomimo iż, ponad 72 tysiące osób korzysta z rządowego programu, to i tak wiele osób czuje się wykluczonych ze społeczeństwa. Nie chodzi w tym przypadku o ojców, którzy wbrew nazwie wprowadzonej ustawy, również mają prawo do poboru świadczenia, jeśli tylko spełnią konieczne warunki, którymi są:

  • Wychowanie co najmniej czwórki dzieci,
  • Porzucenie potomstwa przez matkę, brak jej kontaktu z dziećmi lub śmierć rodzicielki,
  • Ukończenie 65 roku życia,
  • Brak wystarczających środków pieniężnych do zapewnienia godnego życia. 

Ze społeczeństwa wykluczone czują się matki, które mimo posiadania czwórki dzieci, nie zrezygnowały z zawodowej pracy. Jedne z nich nie wyobrażają sobie nie pracować, inne zaś chcą dać dzieciom dobry przykład, że należy rozwijać się w każdej możliwej dziedzinie życia, a jeszcze inne zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić na brak zatrudnienia, choćby ze względów finansowych.

Kto najbardziej korzysta z rządowego programu rodzicielskich świadczeń emerytalnych?

Wprowadzona ustawa spełnia wszelkie oczekiwania oraz docenia trud i pracę wykonywaną przez matki, które nie tylko opiekują się i wychowują co najmniej czwórkę latorośli, ale również prowadzą gospodarstwo rolne. Co za tym idzie – osoby pracujące na roli nie mają możliwości odprowadzać składek emerytalnych. Zapomoga rodzicielska jest więc jedynym źródłem środków pieniężnych, które mogą służyć zapewnieniu niezbędnych środków do życia.

Innymi warunkami skorzystania z programu Mama 4+ są:

  • Ukończenie 60 roku życia przez matkę, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę potomstwa lub tylko wychowała – w przypadku adopcji,
  • Brak niezbędnych środków do życia.

Do niezbędnych aspektów umożliwiających otrzymanie zapomogi są:

  • Obywatelstwo polskie lub przynajmniej prawo do pobytu w Polsce, lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Unii Europejskiej,
  • Zameldowanie potwierdzające stały pobyt w kraju,
  • Zalegalizowany pobyt w Polsce – dotyczy cudzoziemców,
  • Złożenie dokumentów w placówce ZUS-u, którymi są akty urodzenia oraz numery pesel dzieci, w przypadku dzieci adopcyjnych – orzeczenie sądu o przyznanie opieki, a także wniosek ERSU i ERU. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *