Emerytura za dzieci – jak działa?

Małgorzata Siess 16:15 Grudzień 19th, 2022

Wychowanie licznej gromadki oraz opieka nad dziećmi stawia przed rodzicami nie lada wyzwanie. Wiele kobiet w tym czasie rezygnuje z pracy zawodowej w celu opieki nad narodzonym potomstwem. Rozwiązanie to przynosi wiele korzyści dla dzieci oraz samej rodzicielki, ale niestety bywa także problematycznym aspektem. Rezygnacja lub brak możliwości podjęcia stałej pracy powoduje mniejsze możliwości finansowe rodziny, a co za tym idzie brak prawa do pobierania emerytalnych świadczeń socjalnych, które dotyczą wszystkich osób kończących pracę zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego. Naprzeciw oczekiwaniom, zarówno niepracujących zawodowo matek, jak i wbrew nazwie – ojców, wychodzi program Mama 4+. Gwarantuje on co roku waloryzowaną kwotę pieniężną, będącą dodatkiem finansowym dla wszystkich tych, którzy postanowili poświęcić się własnemu potomstwu rezygnując z jakiejkolwiek formy zatrudnienia.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zapomogę?

Sama potoczna nazwa emerytura dla programu Mama 4+ nie ma nic wspólnego ze świadczeniem emerytalnym, które otrzymuje każdy pracownik po całkowitym zakończeniu pracy. Ustawa ta mówi tylko i wyłącznie o uzupełniającym świadczeniu, przeznaczonym wbrew pozorom zarówno dla ojców, jak i dla matek. Warunki uzyskania zapomogi przez kobiety odrobinę różnią się od zasad, które muszą spełnić ojcowie czwórki dzieci. Zasady, dzięki którym kobieta można starać się o rodzicielskie świadczenie to:

 • Brak niezbędnych środków do zapewnienia godnego życia,
 • Ukończenie 60 roku życia,
 • Urodzenie i wychowanie co najmniej czwórki dzieci. Ustawa respektuje także wyłączne wychowywanie potomstwa – dotyczy matek, które adoptowały latorośle.

Warunki dla mężczyzn:

 • Podobnie jak w przypadku kobiet – brak jakichkolwiek środków pieniężnych w celu zapewnienia niezbędnych środków do życia,
 • Wychowanie oraz opieka nad co najmniej czwórką dzieci,
 • Ukończenie 65 roku życia,
 • Śmierć rodzicielki potomstwa, brak kontaktu matki z dziećmi lub ich porzucenie.

Dodatkowymi, lecz niezbędnymi aspektami, na które warto zwrócić uwagę, są:

 • Złożenie stosownych dokumentów w oddziale ZUS – wniosek ZUS ERSU oraz ERU, numery PESEL i akty urodzenia dzieci lub w przypadku adopcji orzeczenia sądu o powierzeniu opieki,
 • Polskie obywatelstwo lub prawo do stałego pobytu w kraju i obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
 • Stałe zameldowanie w Polsce,
 • W przypadku cudzoziemców – zalegalizowany pobyt w Polsce.

Program Mama4+ – ile wynosi kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Całkowita kwota potocznie zwanej emerytury dla rodzica co najmniej 4 dzieci, po corocznej waloryzacji w marcu 2022 roku wyniosła 1338,44 zł brutto. Całość tej sumy otrzymają wyłącznie te osoby, które nie pobierają renty lub emerytury. W przypadku matek i ojców uzyskujących comiesięczne gwarantowane świadczenia w niższej kwocie niż najniższa emerytura, wypłacona suma uzupełnienia rodzicielskiego będzie różnicą wysokości pobieranej przez rodzica emerytury, a najniższym świadczeniem emerytalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *