kwota-wolna-od-podatku-2019

Kwota wolna od podatku w 2019

Marta Fila 08:00 Grudzień 12th, 2018

Kwota wolna od podatku stale rośnie – w rozliczeniach za 2016 rok wynosiła ona 3 091 zł, za 2017 – 6 600 zł, zaś w przypadku rozliczeń za 2018 rok jej wysokość równa jest 8 000 zł. W roku 2019, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, obowiązują dwa progi podatkowe wynoszące 18% i 32%. Co jeszcze warto wiedzieć o rozliczeniach z fiskusem?

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwotę wolną od podatku można zdefiniować jako zarobki, które nie przekraczają określonej sumy wynagrodzenia w przeliczeniu na rok. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami wysokość rocznych dochodów zwolnionych od opłat należnych fiskusowi wynosi 8 000 zł. Osoby, których roczne zarobki przekraczają tę sumę, powinny pamiętać, że w ich przypadku kwota wolna od podatku jest niższa, a podatnicy z rocznymi dochodami wynoszącymi 127 000 zł i więcej nie mogą liczyć na tego typu ulgę.

Przepisy związane z kwotą wolną od podatku dotyczą osób fizycznych zatrudnionych na umowie o pracę, dzieło lub zlecenie, które deklaracje podatkowe składają na formularzach PIT-36 i PIT-37 oraz płacą należności w oparciu o skalę podatkową. Warto też wiedzieć, że za przychody podlegające opodatkowaniu uznawane są wyłącznie te sumy, które zostały samodzielnie wypracowane przez podatnika – dodatkowe środki, jak pożyczki online, zaciągnięte kredyty lub otrzymane darowizny nie są więc brane pod uwagę.

Kwota wolna od podatku – 2019 rok

Składając deklaracje podatkowe za rok 2018, można liczyć na wyższą niż w latach poprzednich kwotę wolną od podatku, która wynosi 8 000 zł. Osób zarabiających w ciągu roku więcej niż wynosi ta suma również dotyczy kwota wolna od podatku, ale maleje ona wraz ze wzrostem dochodów. W przypadku zarobków rocznych o wysokości:
• do 8 000 zł – podatku nie odprowadza się w ogóle;
• pomiędzy 8 000 zł, a 13 000 zł – kwota wolna od podatku wynosi od 8 000 zł do 3 091 zł (na zasadzie degresji, zgodnie z którą osoby zarabiające mniej mogą liczyć na większą kwotę wolną od podatku);
• 13 000 zł – 85 598 zł – kwota wolna od podatku wyniesie 3 091zł;
• 85 528 zł – 127 000 zł – kwota wolna od podatku wyniesie od 3 091 zł do 1 zł (zasada degresji);
• Ponad 127 000 zł – kwota wolna od podatku nie obowiązuje w ogóle.

Warto przy tym zaznaczyć, że obliczając podstawę opodatkowania można również skorzystać z ulg podatkowych, wynikających m.in. z opłat za Internet, kosztów ponoszonych na rehabilitację, opłaconych składek ZUS czy przekazanych darowizn.

Obowiązujące progi podatkowe

Chociaż kwota wolna od podatku w 2019 roku została podniesiona, podobnie jak w latach poprzednich obowiązują dwa progi podatkowe wynoszące 18% w przypadku osób, których roczne dochody wynoszą do 85 528 zł oraz 32% przy zarobkach przekraczających tę sumę. Tutaj jednak konieczne jest wyjaśnienie, że podatnicy przekraczający pierwszy próg podatkowy, a więc zarabiający więcej niż 85 528 zł w ciągu roku, nie odprowadzają podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w 2018 roku dochodów, a jedynie od tej ich części, które przekraczają pierwszy próg podatkowy. Według prostych obliczeń wysokość podatku będzie wynosić 15 395 zł 04 gr (18% * 85 528 zł) + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek zależna jest od wysokości dochodów oraz kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami osoby zarabiające najmniej są całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania danin fiskusowi, zaś im wyższe dochody, tym niższa kwota zmniejszająca podatek. W deklaracjach składanych w 2019 roku wynosi ona:
• 1 440 zł przy dochodach nie przekraczających 8 000 zł;
• 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczaną zgodnie ze wzorem 883 zł 98 gr* (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy opodatkowania wynoszącej od 8000 zł do 13 000 zł;
• 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wynoszącej od 13 000 zł do 85 528 zł;
• 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną za pomocą wzoru: 556 zł 02 gr* (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy opodatkowania wynoszącej od 85 528 zł do 127 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *