Pierwszy i drugi próg podatkowy – jak to wygląda w 2023?

Małgorzata Siess 15:15 Maj 18th, 2023

Progi podatkowe to nic innego jak odgórnie ustalone kwoty dochodu, powyżej których należy zapłacić wyższy podatek. W większości państw istnieją różne progi podatkowe dla różnych grup dochodowych. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie z roku na rok stawki te są nieco modyfikowane. Podobnie jest również w 2023 roku. Wszechogarniający Polski Ład wprowadził wiele znaczących zmian, z których jedną jest właśnie zmiana wysokości progów podatkowych. Z uwagi na to, iż ma to spore znaczenie podczas rozliczania się z obowiązkowego PIT-u, warto zapoznać się z artykułem jeszcze przed wysłaniem rozliczenia do urzędu skarbowego. Zachęcamy do uważnej lektury.

Progi podatkowe – dokładniejsza definicja, kto ustala i dlaczego

Ogólnie rzecz biorąc, progi podatkowe określają, jaką stawką podatku należy opodatkować dochody określonej osoby. Zazwyczaj podatnicy o niższych dochodach mają mniejsze obciążenia podatkowe. Osoby o wyższych dochodach zaś muszą liczyć się również z koniecznością zapłaty wyższych podatków. W praktyce progi podatkowe sprawiają, że dochód osiągnięty przez podatnika jest dzielony na części, z których każda jest opodatkowana inną stawką podatkową. Dzięki temu osoby o niższych dochodach nie płacą tak wysokich podatków, jak osoby o wyższych dochodach. Progi podatkowe ustalane są przez ustawodawcę. Ich wysokość wiąże się z wieloma czynnikami, do których można zaliczyć politykę podatkową rządu, szalejącą inflację, potrzeby budżetowe państwa, czy też aktualny poziom dochodów w kraju.

Progi podatkowe w 2023 roku

W Polsce na chwilę obecną obowiązują dwa progi podatkowe – pierwszy i drugi. Zgodnie z nimi w rozliczeniu podatkowym będą brane pod uwagę następujące dochody:

  • pierwszy próg podatkowy – ustalony dla dochodów do 120 000 zł
  • drugi próg podatkowy – dla dochodów powyżej 120 000 zł

Stąd też wynika, że:

  • dla pierwszego progu podatkowego wysokość podatku to 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
  • dla drugiego progu – 10 800 + 32% z nadwyżki

W porównaniu do ubiegłego roku zmieniła się wysokość podstawy opodatkowania, jak i wysokość podatku w pierwszym progu podatkowym.

Progi podatkowe 2023, a kwota wolna od podatku

Spore znaczenie w przypadku rozliczenia PIT ma również kwota wolna od podatku. Jest to kwota, od której nie trzeba płacić podatku dochodowego. Na rok 2023 wynosi ona 30 000 złotych. W związku z tym, jeśli podatnik osiągnął w całym roku podatkowym dochód mniejszy bądź równy tej kwocie, to wówczas zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Progi podatkowe – co warto wiedzieć?

Ważnym aspektem w odliczaniu podatku jest kwestia ulg i odliczeń, które zmniejszają kwotę podatku do zapłacenia. W Polsce obowiązują między innymi ulgi na dzieci, odliczenia na cele charytatywne, czy też ulgi rehabilitacyjne. Warto także zwrócić uwagę, iż podatek dochodowy pobierany jest od dochodu po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów. Koszty te mogą być związane np. z wynajmem nieruchomości. Wysokość uzależniona jest od rodzaju działalności i wydatków, jakie dana osoba ponosi cyklicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *