obniżenie stopy procentowej

Obniżenie stopy procentowej a wysokość raty pożyczki pozabankowej

Marta Fila 06:56 Październik 2nd, 2020

Stopa procentowa, to określenie, z którym spotyka się każdy, kto ma kredyt w banku, zaciągniętą pożyczkę pozabankową lub lokatę, czyli większość z nas. Nie każdy jednak wie dokładnie, czym ona jest i jak wpływa na nasze finanse. Co więc oznacza ten termin? Jak obniżenie stopy procentowej wpływa na nasz domowy budżet i oszczędności? Czy zmiany stopy procentowej mają wpływ na wysokość raty pożyczki pozabankowej? Odpowiedź na te pytanie znajdziesz w tym artykule!

Czym jest stopa procentowa?

Najprościej rzecz ujmując, stopa procentowa, to koszt kapitału, który musisz ponieść, pożyczając pieniądze lub też jaki zyskasz, zakładając lokatę. Jest ona wyrażana w procentach w skali roku. Wysokość stopy procentowej jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem doradczym Narodowego Banku Polskiego. Wyróżnia się cztery typy stóp procentowych:
Stopa referencyjna — określa minimalną kwotę, w jakiej bank centralny sprzedaje lub kupuje krótkoterminowe papiery wartościowe, by zachować równowagę rynku. Jest to podstawowa stopa procentowa, określana również jako stopa interwencyjna, która ma wpływ na WIBOR.
Stopa depozytowa — określa najniższe oprocentowanie 1-dniowych depozytów, na jaki banki komercyjne mogą je składać w banku centralnym.
Stopa lombardowa — jest to najwyższe oprocentowanie kredytów, jakie są udzielane bankom komercyjnym przez bank centralny.
Stopa redyskontowa — umożliwia określenie ceny, w jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych.

Różne rodzaje stop procentowych odpowiadają za stabilizację rynku finansów bankowych w kraju i są one dostosowywane do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Ostatnie duże zmiany stóp procentowych miała miejsce w tym roku.

Zmiany stóp procentowych w 2020 roku

W marcu tego roku, z powodu zagrożenia epidemiologicznego, został wprowadzony tzw. „lock down” ― wszystkie restauracje, kluby, kina i teatry musiały zawiesić swoją tradycyjną działalność. Zamknięte zostały granice, co doprowadziło do całkowitego zamarcia ruchu turystycznego oraz ograniczenia transportu międzynarodowego. W związku z tym, wiele osób straciło pracę lub miało ograniczony zakres godzin, upadło wiele małych firm i przedsiębiorstw. Osoby posiadające kredyty znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji.
Dlatego właśnie Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych. W tym roku miało to miejsce trzykrotnie, a stopy procentowe zostały obniżone o 140 punktów bazowych łącznie.

Zmiany stóp procentowych w 2020 roku

Stopy procentowe

18 marca

8 kwietnia

28 maja

referencyjna

1%

0,50%

0,1%

lombardowa

1,5%

1%

0,50%

depozytowa

0,50%

0%

0%

redyskontowa

1,05%

0,55%

0,11%

Jak zmiany stopy procentowej wpływają na wysokość raty kredytu?

Obniżenie stóp procentowych, to świetna informacja dla osób, które muszą spłacać kredyty. Jednak nie koniecznie dla tych, którzy mają odłożone pieniądze na koncie oszczędnościowym. Dlaczego?

Zmiana stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje zmiany na rynku międzybankowym, wpływając jednocześnie na wysokość WIBOR, który wyznacza wysokość oprocentowania kredytów bankowych. Obecnie stawka WIBOR 3M, jest najniższa od wielu lat i wynosi 0.27%. Dzięki temu, osoby posiadające kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem mogą liczyć na obniżenie raty kredytu nawet o kilkaset złotych.

Mniej powodu do radości mają ci, którzy odkładają pieniądze na lokacie z myślą, że uda się im nie tylko zaoszczędzić, lecz także zarobić. Niskie stopy procentowe są równoznaczne z obniżeniem o kilka punktów procentowych lokat bankowych. Dla przykładu, jeszcze w styczniu tego roku średnie oprocentowanie dla nowo zakładanych lokat wynosiło około 1,25%, gdyż obniżeniu stóp procentowych spadło do 0.75%.

Czy zmiany stopy procentowej wpływają na koszt pożyczki pozabankowej?

Firmy pożyczkowe nie podlegają pod Komisję Nadzoru Bankowego, jednak zmiana stóp procentowych wpływa również na koszt pożyczki. Według ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), wysokość odsetek ustawowych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP oraz 3,5%, a ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych. Obecnie ich koszt maksymalny to 7,2%.

Planując zaciągnięcie pożyczki ratalnej z firmy pozabankowej, należy jednak pamiętać, że na jej całkowity koszt wpływają również inne czynniki. Dlatego trzeba sprawdzić dokładnie wysokość RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która nie została zmieniona żadną uchwałą przez Radę Polityki Pieniężnej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Co składa się na całkowity koszt pożyczki ratalnej.

Różnicę w kosztach odczują osoby, które muszą płacić odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie pożyczki ratalnej. Zgodnie z zapisami w Kodeksie cywilnym, maksymalna ich wartość to dwukrotność ustawowych odsetek za opóźnienia, które wynoszą sumę stopy referencyjnej NBP i 5.5 punktów procentowych. To oznacza, że obecnie maksymalna wartość odsetek za zwłokę wynosi 11%.
Przeczytaj więcej na temat konsekwencji za niespłacenie pożyczki.

Jak widać, zmiany stóp procentowych mają wpływ na cały rynek finansowy, nie tylko banki. W wyniku pandemii została wprowadzona specustawa, która ogranicza również koszta pożyczek pozabankowych. Więcej na ten temat znajduje się w artykule Tarcza antykryzysowa a zmiany w udzielaniu pożyczek pozabankowych – czy na pewno są korzystne dla klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *