Podniesienie stóp procentowych – co to oznacza dla każdego z nas?

Małgorzata Siess 16:45 Styczeń 25th, 2023

Stopy procentowe to jedne z tych wskaźników, których podwyższenie lub obniżenie ma ogromny wpływ na całokształt gospodarki krajowej. Wbrew opinii wielu osób zmiany te nie prowadzą tylko i wyłącznie do modyfikacji rat kredytu, ale mają spore znacznie dla różnorodnych przedsiębiorstw, a co za tym idzie – finansów każdego z nas. W zależności od sytuacji można zauważyć spory wzrost wartości pieniądza lub pobudzenie gospodarki po przebytym kryzysie. Stopy procentowe mają również znaczący związek z popularnym wskaźnikiem WIBOR, który z kolei wywiera presję na bankach, udzielających różnorodnych pożyczek i kredytów swoim konsumentom.

Stopy procentowe – definicja, rodzaje i organ ustalający

Stopa procentowa z definicji i w najprostszym języku jest ceną pieniądza, jaką trzeba zapłacić za jego pożyczenie. Wyrażana ona jest w procentach oraz obrazowana w skali całego roku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku wskaźniki te ustalane są organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, czyli Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp procentowych zależy głównie od założeń polityki pieniężnej na kolejny rok, raportów o inflacji, sytuacji finansów publicznych, sprawozdań z posiedzeń i realizacji Rady Polityki Pieniężnej, kursu walutowego oraz dodatkowych informacji.

Wyróżnia się:

  • Stopę referencyjną – dotyczy ona minimalnej ceny, którą kieruje się bank centralny, organizując operacje na rynku międzybankowym. Głównie chodzi tutaj o sprzedaż lub zakup krótkoterminowych papierów wartościowych, których zadaniem jest przywrócenie równowagi gospodarce.
  • Stopę depozytową – charakteryzuje najmniejsze z możliwych oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym.
  • Stopę lombardową – przeciwieństwo stopy depozytowej – wskazuje maksymalne oprocentowanie kredytów pod zastaw papierów wartościowych. Jest najwyższym wskaźnikiem na rynku.
  • Stopę redyskontową – dotyczy cen weksli skupowanych od banków komercyjnych przez bank centralny. Jest to najmniej znana stopa, gdyż w Polsce weksle są mało popularne, stąd też nie mają większego znaczenia w kształtowaniu polityki monetarnej.

Dowiedz się więcej na temat – jak stopa procentowa wpływa na całkowity koszt pożyczki.

Co w praktyce oznacza wzrost poszczególnych stóp procentowych?

Podwyższenie lub obniżenie (zdarza się bardzo rzadko) stóp procentowych ma istotne znaczenie dla kredytobiorców. Wszyscy decydujący się na pożyczkę, której warunkiem jest oprocentowanie zmienne, muszą liczyć się ze wzrostem raty lub w tym dogodniejszym przypadku – jej obniżeniem. W związku z tym, niebagatelną rolę odgrywa wskaźnik WIBOR. Warto wiedzieć, że wraz ze wzrostem lub spadkiem wyżej wymienionych stóp, kredytobiorca otrzymuje nowy harmonogram spłaty. Dlatego też, powinien się liczyć z wyższą (niż początkowo zakładaną) lub niższą ratą kredytu, która może się zdarzyć przy ewentualnej obniżce i pozwoli nam zaoszczędzić. Spadek stawki WIBOR oznacza także mniejsze koszty zadłużenia, co sprzyja pobieraniu większej ilości pożyczek i kredytów przez firmy i gospodarstwa domowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *