Rentowność polskich obligacji – jak to wygląda aktualnie?

Małgorzata Siess 15:15 Luty 9th, 2023

Obligacje to ogólnie rzecz biorąc bezpieczniejsza inwestycja niż równie popularne akcje. Są one pewnego rodzaju instrumentami finansowymi, które ściśle wiążą ze sobą podmioty chcące zaciągnąć dług z inwestorami, szukającymi miejsc na ulokowanie kapitału. Zazwyczaj rządy odpowiedzialne są za wydatki, firmy zaś za finansowanie kapitału obrotowego i inwestycji.

Jakie mamy rodzaje obligacji?

Emitent, zobowiązując się wobec obligatariusza do spłaty zarówno kredytu, jak i odsetek, powinien terminowo dokonywać regulowania należności – w przeciwnym wypadku grozi mu niewypłacalność.

Z uwagi na różnorodne cechy wyróżnia się kilka rodzajów obligacji:

  • Według terminu wykupu – obligacje wieczyste, obligacje długoterminowe, obligacje średnioterminowe oraz obligacje krótkoterminowe,
  • Według mechanizmu obliczania odsetek – obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje indeksowane, obligacje zerokuponowe.

Rentowność jako ważny czynnik

Wzrost rentowności wynika głównie ze wzrostu stóp procentowych, ale również z ogólnej sytuacji w kraju. W obecnych czasach do sprzymierzeńców obniżenia progu rentowności nie należy wojna na Ukrainie oraz inflacja. Stąd też, wielu inwestorów czeka na nadejście lepszych czasów. Posiadacze obligacji mogą zanotować zysk w przypadku obniżek wcześniej wymienionych wskaźników. Jeśli zaś sytuacja długo się nie zmienia – tak jak w przypadku obecnie wysokiej inflacji, mogą oni ponieść dotkliwe straty. Rentowność pełni także istotną funkcję z punktu widzenia rządu i podatników. Jej wzrost nie jest dobrą informacją, gdyż prowadzi do wzrostu kosztów obsługi podatku publicznego, a co za tym idzie – zwiększenia podatków.

Zobacz również Obligacje indeksowane inflacją 2022 – jakie i czy naprawdę warto?

Rentowność polskich obligacji – aktualna sytuacja

Rok 2022 przyniósł dość gwałtowny i nieprzewidywalny wzrost inflacji, a co za tym również poszło szybką reakcję banków, która doprowadziła do bezprecedensowej przeceny dłużnych papierów skarbowych. Pod koniec października ubiegłego roku można się było zatem dowiedzieć, że rentowność ma najwyższy wskaźnik w historii notowań i wynosi ponad 9%. Po trudnym czasie fachowcy zapewniają, że najtrudniejsze czasy mijają i można się spodziewać widocznej poprawy koniunktury. Według najnowszych obserwacji oraz wniosków doświadczonych w branży specjalistów można się dowiedzieć, iż 2023 rok będzie bardziej przychylny dla inwestorów. Już w styczniu bieżącego roku poziom rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadł o 3,3 punktów procentowych i wynosi obecnie 5,8 %. Nic więc dziwnego, że całe rzesze inwestorów wykupują na giełdzie zarówno akcje, jak i wspominane obligacje. Najświeższe prognozy rynkowe potwierdzają również, iż w tym roku nie powinno być żadnych zaskoczeń względem rentowności i powinna ona w grudniu mieścić się w przedziale 5 – 5,5%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *