Pożyczka w rodzinie – o czym warto pamiętać?

Małgorzata Siess 12:00 Wrzesień 9th, 2022

Pożyczka to poważne zobowiązanie. Nieważne, czy pochodzi od banku, firmy pożyczkowej czy od rodziny. Każdą pożyczkę musimy w końcu spłacić. Warto na samym początku zrezygnować z nierozważnego myślenia w kwestii pieniędzy, gdyż takie podejście może być bardzo ryzykowne. Zdarza się, że potrzebując pieniędzy nie idziemy do banku ani nawet do firmy pożyczkowej, a korzystamy z oferty rodziny. O czym musimy pamiętać, dokonując takiej transakcji?

Pieniądze od rodziny, a kwestie formalne

Sporo osób zastanawia się, czy trzeba informować Urząd Skarbowy o pożyczce ze strony rodziny. Warto to zrobić, gdyż jest to związane z zachowaniem ostrożności. Wielu osobom może się to wydawać dziwne, jednak nawet prywatnie udzielana pożyczka powinna zostać zgłoszona do urzędu. Może bowiem generować konieczność uiszczenia odpowiedniego podatku. Pożyczenie pieniędzy od bliskiej osoby nie podlega opodatkowaniu tylko w przypadku, jeśli do Urzędu Skarbowego zostanie złożona odpowiednia deklaracja w ciągu 14 dni od otrzymania pieniędzy w formie przelewu. Reszta pożyczek, których kwota przekracza 1000 zł to pożyczki opodatkowane. Jedyną stroną, która zobowiązana jest do uiszczenia podatku jest pożyczkobiorca. Jest to, niestety, bardzo niekomfortowe, gdyż trzeba pogodzić się z dodatkowymi kosztami pożyczki. Pocieszający jest fakt, że stawka podatku dla pożyczek udzielanych rodzinnie wynosi tylko 0,5%. 

Jaki dokument powinniśmy sporządzić biorąc pożyczkę pieniężną od rodziny?

Pożyczając pieniądze w gronie rodziny, należy sporządzić specjalną umowę, która regulowałaby ten fakt. Umowa nie jest konieczna w przypadku pożyczek wynoszących mniej, niż 500 zł. Jeśli zaś w grę wchodzą znacznie większe kwoty, warto transakcję tę skrupulatnie udokumentować.

Co powinno znaleźć się w umowie pożyczkowej zawieranej z członkiem rodziny?

  • Strony umowy, czyli dokładne określenie, kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą (należy podać wszystkie istotne dane, takie jak imiona i nazwiska, numer PESEL oraz seria dowodu osobistego każdej ze stron),
  • Typ zobowiązania,
  • Data oraz miejsce zawarcia umowy,
  • Czas trwania pożyczki,
  • Wysokość zobowiązania,
  • Wysokość oprocentowania,
  • Sankcje za opóźnienie spłaty,
  • Sposób spłaty (np. przelew, przekaz pocztowy),
  • Zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty podatku w Urzędzie Skarbowym.

Warto pamiętać, że umowa powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez każdą ze stron.

Pożyczka rodzinna – zwrot

Nie ulega wątpliwości, że nawet pożyczka rodzinna powinna zostać spłacona. Niezależnie od tego, na jak długi okres spłaty się umówiliśmy, rychło nadejdzie dzień zapłaty pierwszej raty. Zwrot pożyczki od rodziny nie jest wyłącznie obowiązkiem, na jaki się pisaliśmy, ale również zobowiązaniem natury etycznej.

Co, jeśli nadal brakuje nam gotówki?

Zdecydowaliśmy się na pożyczkę rodzinną, jednak wciąż brakuje nam gotówki? Warto sprawdzić, co proponują nam firmy pożyczkowe. Rewelacyjną ofertę posiada supergrosz.pl, gdzie możemy sięgnąć po szybką pożyczkę rozłożoną na korzystne, miesięczne raty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *