Pożyczka na dowód osobisty online od SuperGrosza

Pożyczki na dowód, czyli jak szybko otrzymać zastrzyk gotówki?

Każdy w najmniej spodziewanym momencie swojego życia może potrzebować szybkiego zastrzyku gotówki, bez dłużących się w nieskończoność formalności. Zanim jednak zdecydujesz się na jakąkolwiek pożyczkę, warto prześledzić oferty oraz dowiedzieć się, na jakich zasadach działa pożyczka na dowód, czego się spodziewać podczas składania wniosku oraz jakimi cechami charakteryzuje się taka forma finansowania.

Czym jest pożyczka na dowód?

Pożyczka pieniędzy na dowód osobisty to nietuzinkowa forma finansowego wsparcia udzielana wyłącznie przez instytucje pozabankowe. W tym przypadku jedynym dokumentem, który powinieneś mieć przy sobie, i który staje się Twoją gwarancją jest dowód osobisty. Pożyczka na dowód to rewelacyjna pomoc finansowa dla osób, które już figurują w rejestrach osób zadłużonych, a mimo to potrzebują dodatkowych środków finansowych.

Wnioskowanie o pożyczkę na dowód

Staranie się o pożyczkę na dowód to bardzo prosty, szybki i łatwy proces, który może zostać zrealizowany różnymi drogami. Czasami nie trzeba nawet wychodzić z domu. Nie potrzebujesz żadnych zaświadczeń o dochodach. Twoim gwarantem będzie pozytywna historia kredytowa oraz podstawowy dokument, jakim jest dowód osobisty. Rzadko kiedy zdarza się, by było potrzebne coś więcej. Niektóre instytucje mogą wymagać zaświadczenia o dochodach, wyciągu z konta bankowego czy umowę potwierdzającą zatrudnienie, jednak nasza firma - SuperGrosz oferuje pożyczkę bez zaświadczeń. Wystarczy, że posiadasz konto w banku oraz okażesz swój dowód osobisty.

Na jakich warunkach można otrzymać pożyczkę?

Otrzymanie kredytu wiąże się z pewnymi warunkami, które należy spełnić.
Wnioskując o pożyczkę na dowód, powinieneś mieć:
 • odpowiedni wiek, czyli 18-21 lat,
 • pozytywną historię w rejestrze,
 • aktywne konto w banku,
 • dokument tożsamości, w tym przypadku dowód osobisty,
 • aktualny numer telefonu,
 • poprawnie uzupełniony wniosek.

Kto może starać się o pożyczkę na dowód?

Pożyczkę na dowód otrzymać może tak naprawdę każdy, kto posiada jakiekolwiek dochody. Oczywiście, nie muszą to być wyłącznie dochody spływające z tytułu umowy o pracę. Czasem ktoś może utrzymywać się z regularnych wpływów na konto ze świadczeń emerytalnych, rodzinnych czy wychowawczych. Tego rodzaju dochody również są akceptowane przez instytucje pozabankowe, które udzielają szybkich i prostych pożyczek.
O pożyczkę na dowód mogą ubiegać się osoby, które mają negatywną historię kredytową. Firmy pożyczkowe są mniej rygorystyczne niż banki i inaczej traktują małe potknięcie swoich klientów.

Wady i zalety pożyczek na dowód

Każda decyzja, każde zobowiązanie, na jakie się decydujesz, niesie ze sobą korzyści, ale i wady. Tak samo jest z pożyczaniem pieniędzy na dowód. Ma ono swoje wady, jak i zalety. Zanim ostatecznie zdecydujesz się na wnioskowanie o pożyczkę, warto zapoznać się z cennymi informacjami.

Zalety pożyczki na dowód:
 • zazwyczaj nie wymagają świadczeń o dochodach,
 • są bardzo łatwe i szybkie,
 • nie trzeba podawać powodu wnioskowania o pożyczkę,
 • szybkość weryfikacji i czas realizacji przelewu to zazwyczaj jeden do dwóch dni,
 • możliwość wzięcia wysokiej pożyczki, nawet do 20 000 złotych,
 • minimum formalności,
 • szybkość decyzji instytucji udzielającej pożyczkę – zazwyczaj wynosi 15 minut,
 • częsty brak opłat,
 • akceptowalne różne formy dochodu.
Wady pożyczki na dowód:
 • bardzo często pożyczkodawcy jednak sprawdzają bazę osób zadłużonych, przez co można nie uzyskać pożyczki, jeśli jest się osobą zadłużoną,
 • wysoka granica wieku, czasem zaczynająca się od 20 lat,
 • konieczność spłaty w krótkim czasie, zazwyczaj 30 dni,
 • brak możliwości otrzymania kolejnej pożyczki w tej samej firmie przed spłatą pierwszej,
 • odroczenie terminu spłaty wiąże się z dodatkowymi, niemałymi kosztami.

Na co zwrócić uwagę decydując się na pożyczkę na dowód?

Wiadomo już, że pożyczka na dowód to prawdziwe minimum formalności. Często, poza uzgodnieniem kwoty pożyczki, terminu spłaty, kosztów i zasad zwrotu zadłużenia, nie trzeba udzielać dodatkowych informacji. Warto jednak być świadomym, iż osoba, która udziela pożyczki musi się w jakiś sposób zabezpieczyć. Z tego względu warto przed podpisaniem umowy zwrócić uwagę w jaki sposób chce to zrobić. Może się okazać, że pożyczkodawca będzie wymagał zastawienia cennego mienia, jakim jest m.in. dom, mieszkanie czy działka. Prywatni pożyczkodawcy mają w tym interes, dlatego warto wszystko dokładnie sprawdzić na samym początku, by później niczego nie żałować.
Komisja Nadzoru Finansowego

Zasady Ładu Korporacyjnego
Stosujemy Zasady Ładu Korporacyjnego przyjete uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Supergrosz oferuje różne opcje finansowania. Możesz otrzymać zarówno pożyczkę jak i kartę kredytową. Udzielenie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

*Warunkiem otrzymania upustu w wysokości maksymalnej możliwej, nawet do 100% prowizji dla pożyczki jest:

- wpłacenie wszystkich rat pożyczki poprzedzających ostatnią ratę w terminie zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie upustu będzie polegało na odpowiednim pomniejszeniu ostatniej raty całkowitej kwoty do zapłaty na zasadach określonych w umowie pożyczki.

W przypadku opóźnienia prowizja zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem oraz Umową pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 36,17% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 42 ratach miesięcznych po 177,52 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 956,11 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 456,11 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 48,06% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 41 ratach miesięcznych po 177,52 zł rata, rata 42. w kwocie 2 200,33 zł, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 978,65 zł, w tym: prowizja 2 022,54 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9 478,65 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 216% przy założeniu: że całkowita kwota limitu kredytowego wynosi 9 315 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 10 691,24 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 292,87 zł (w tym suma Opłat związanych z kartą kredytową 900 zł, opłata za obsługę Limitu kredytowego 1 479 zł, odsetki kapitałowe 1 477,87 zł, zmienne oprocentowanie 18,5 % w skali roku). Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

Przy obliczaniu Całkowitego Kosztu Kredytu, Całkowitej Kwoty do Zapłaty przez konsumenta oraz Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjęto założenia, że:

a. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej transakcji w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
b. data księgowania transakcji na Rachunku Karty Kredytowej jest zgodna z datą jej dokonania,
c. Klient dokonuje Spłat Minimalnych zgodnie z umową, a miesięczna spłata zadłużenia jest równa minimalnej kwocie do zapłaty wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji,
d. Kredytodawca przyznał klientowi zwolnienie z długu obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę Kredytową”
e. Kredytodawca stosuje niższą stawkę Opłaty za korzystanie z Limitu Kredytowego,
f. Spłata Minimalna następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty),
g. ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,
h. Umowa o Limit Kredytowy została zawarta na 12 miesięcy,
i. Stopa procentowa Kredytu i opłaty, których zmian nie można określić w momencie ustalania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

Kredytodawcą i wydawcą karty kredytowej jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 1.100.000 zł.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem strony jest Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848 (RPK036508). Infostom sp. z o. o. współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest uprawniony do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach do zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem oraz oferowania innych produktów. Stan na dzień 17.02.2021 r.