Weź pożyczkę dla rolników online

Czym są pożyczki dla rolników i jak z nich skorzystać?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko same sukcesy, często można spotkać się z licznymi problemami. Jednym, a zarazem najgorszym z nich jest brak gotówki na podstawowe akcesoria, maszyny, pokarm dla zwierząt i inne. W takim wypadku to naturalne, że zainteresuje Cię pożyczka dla rolnika. Jest to z założenia produkt finansowy skierowany konkretnie do osób prowadzących działalność rolniczą. Zanim jednak skorzystasz z pożyczek, dowiedz się o nich jak najwięcej, by wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Czym są pożyczki dla rolników?

Bardzo specyficzną grupą pożyczkobiorców są rolnicy. Dzieje się tak, gdyż ich dochody zazwyczaj mają charakter sezonowy, a ponadto są uzależnione od wielu, niezależnych od człowieka czynników. Przykładem jest chociażby zła pogoda, ale również ceny skupu produktów rolnych. Z takich właśnie powodów powstały specjalne pożyczki dla rolników, których warunki zostały doskonale dostosowane do charakteru tego zawodu.
Jeśli interesujesz się pożyczką dla rolnika, warto wiedzieć, że do wyboru masz takie rozwiązania, jak:
 • prywatne pożyczki dla rolników,
 • pozabankowe pożyczki online,
 • bankowe pożyczki gotówkowe.
Nie ma co ukrywać, że najszybciej gotówkę pożyczysz przez Internet. Jeśli zależy Ci na ekspresowych pieniądzach, wtedy warto skorzystać z pożyczek pozabankowych, w których wymagane jest minimum formalności. Za takim rodzajem pożyczki przemawia brak konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów, a pieniądze możesz mieć już kolejnego dnia na swoim koncie

Kto może starać się o pożyczkę?

Pożyczki dla rolników, podobnie jak inne kredyty, wymagają spełnienia kilku warunków.
Podstawowe wymagania to:
 • zdolność do czynności prawnych,
 • pełnoletniość,
 • dochody umożliwiające spłatę zobowiązań.
Tak naprawdę wszystkie warunki zależą od konkretnego pożyczkodawcy. Jeśli chcesz wnioskować o chwilówkę przez Internet, z pewnością musisz posiadać dowód osobisty, własny telefon komórkowy oraz konto w banku. Często też zdarza się, że korzystając z usług instytucji pozabankowych, nie musisz udowadniać, że Twoje gospodarstwo rolne istnieje – wystarczy, że we wniosku podasz kwotę dochodów oraz ich źródło.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki dla rolników?

Wysokość przyznawanej pożyczki może zależeć od wielu czynników. Główną role odgrywa zdolność kredytowa, czyli dochody pomniejszone o stałe obciążenia finansowe.
Orientacyjne kwoty, o jakie można się ubiegać będąc rolnikiem to:
 • 10 000 złotych – pozabankowe chwilówki online,
 • 25 000 złotych – pozabankowe pożyczki ratalne,
 • 150 000 złotych – bankowe pożyczki dla rolników bez zabezpieczeń,
 • 20 000 złotych za 1 h gruntu rolnego – pożyczki prywatne z zabezpieczeniem hipotecznym.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę?

Dla rolników bardzo często problematyczną rzeczą jest wizyta w placówce oferującej pożyczki. Mieszkanie na wsi, a co za tym idzie - długie dojazdy do miasta są męczące i same w sobie potrafią odciągnąć od decyzji o pożyczce. Jednak współcześnie nie trzeba podróżować, żeby dostać pożyczkę. Można wnioskować o nią za pomocą Internetu. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się na pożyczki pozabankowe dostępne przez Internet możesz liczyć, że w prosty i szybki sposób złożysz wniosek.

Sprawdź jakie warunki oferuje firma pożyczkowa SuperGrosz.pl.

Po wybraniu odpowiedniego serwisu pożyczkowego wystarczy wykonać kilka prostych czynności na stronie, takich jak:
 • Określenie kwoty pożyczki oraz terminu jej spłaty,
 • Wypełnienie formularzu rejestracyjnego oraz podanie dowodu osobistego,
 • Podanie numeru rachunku bankowego, a także informacji dotyczących Twojej sytuacji finansowej,
 • Dokonanie weryfikacji tożsamości poprzez przelanie 1 grosza bądź inne czynności,
 • Wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej.

Pożyczki dla zadłużonych rolników – czy to możliwe?

Nie ulega wątpliwości, że rolnictwo to bardzo trudna branża. Dane pokazują również, że wśród rolników jest mnóstwo osób zadłużonych. Niestety, posiadanie długów, nieważne, czy dużych, czy małych, może być poważną przeszkodzą podczas starania się o pożyczkę. Warto jednak wiedzieć, iż istnieją pozabankowe pożyczki dla zadłużonych rolników, które można znaleźć w Internecie. Te produkty oferowane są głównie osobom, które istnieją na liście BIK. Oferowane są przez instytucje finansowe, które dużo łagodniej obchodzą się z dłużnikami.
Komisja Nadzoru Finansowego

Zasady Ładu Korporacyjnego
Stosujemy Zasady Ładu Korporacyjnego przyjete uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Supergrosz oferuje różne opcje finansowania. Możesz otrzymać zarówno pożyczkę jak i kartę kredytową. Udzielenie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

*Warunkiem otrzymania upustu w wysokości maksymalnej możliwej, nawet do 100% prowizji dla pożyczki jest:

- wpłacenie wszystkich rat pożyczki poprzedzających ostatnią ratę w terminie zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie upustu będzie polegało na odpowiednim pomniejszeniu ostatniej raty całkowitej kwoty do zapłaty na zasadach określonych w umowie pożyczki.

W przypadku opóźnienia prowizja zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem oraz Umową pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 36,17% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 42 ratach miesięcznych po 177,52 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 956,11 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 456,11 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 48,06% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 41 ratach miesięcznych po 177,52 zł rata, rata 42. w kwocie 2 200,33 zł, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 978,65 zł, w tym: prowizja 2 022,54 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9 478,65 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 216% przy założeniu: że całkowita kwota limitu kredytowego wynosi 9 315 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 10 691,24 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 292,87 zł (w tym suma Opłat związanych z kartą kredytową 900 zł, opłata za obsługę Limitu kredytowego 1 479 zł, odsetki kapitałowe 1 477,87 zł, zmienne oprocentowanie 18,5 % w skali roku). Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

Przy obliczaniu Całkowitego Kosztu Kredytu, Całkowitej Kwoty do Zapłaty przez konsumenta oraz Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjęto założenia, że:

a. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej transakcji w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
b. data księgowania transakcji na Rachunku Karty Kredytowej jest zgodna z datą jej dokonania,
c. Klient dokonuje Spłat Minimalnych zgodnie z umową, a miesięczna spłata zadłużenia jest równa minimalnej kwocie do zapłaty wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji,
d. Kredytodawca przyznał klientowi zwolnienie z długu obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę Kredytową”
e. Kredytodawca stosuje niższą stawkę Opłaty za korzystanie z Limitu Kredytowego,
f. Spłata Minimalna następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty),
g. ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,
h. Umowa o Limit Kredytowy została zawarta na 12 miesięcy,
i. Stopa procentowa Kredytu i opłaty, których zmian nie można określić w momencie ustalania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

Kredytodawcą i wydawcą karty kredytowej jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 1.100.000 zł.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem strony jest Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848 (RPK036508). Infostom sp. z o. o. współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest uprawniony do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach do zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem oraz oferowania innych produktów. Stan na dzień 17.02.2021 r.