Pożyczka dla nowej firmy online

Pożyczka dla nowych firm – jak ją dostać?

Pożyczki dla młodych, dopiero rozwijających się firm to współcześnie nic dziwnego. Nie od dzisiaj wiadomo, że zastrzyk gotówki to niezwykle trafiona pomoc w rozwoju nowego biznesu. Dzięki pożyczonym środkom każde przedsiębiorstwo, małe czy duże, może rozwinąć skrzydła m.in kupując nowy sprzęt. Problem jest wtedy gdy firma, która dopiero co pojawiła się na rynku nie może przedłożyć regularnych oraz wysokich dochodów, tak potrzebnych podczas starań o pożyczkę. Warto jednak sprawdzić, czy faktycznie w takiej sytuacji Twój biznes nie ma żadnych szans.

Kredyt na start dla firmy – czy to jest możliwe?

Nie ulega wątpliwości, że sam proces zakładania działalności gospodarczej wiąże się z wieloma problemami, wydatkami i zagwozdkami. Przedsiębiorca musi stawić czoło formalnościom, o jakich wcześniej nie słyszał, a to zajmuje sporą część czasu. Dodatkowo dochodzi wnioskowanie o pożyczkę na otwarcie firmy, co jeszcze bardziej komplikuje cały proces. I tutaj należy zadać sobie pytanie, czy banki bądź firmy pożyczkowe udzielają kredytów dopiero co powstałym firmom na ich rozkręcenie?

Odpowiedź jest jedna i jak najbardziej pozytywna. Wiele instytucji posiada specjalnie wykreowane oferty dla nowych przedsiębiorstw, które stoją na początku swojej drogi. Oczywiście nie każdy bank posiada fundusze na taką ofertę, dlatego często trzeba długo szukać, jednak prędzej czy później znajdziesz instytucję, która pożyczy Ci pieniądze na rozwój nowego biznesu.

Pożyczka na start – warunki, jakie musi spełnić Twoja firma

Starając się o pożyczkę dla swojej nowopowstałej firmy, trzeba być świadomym, że każda instytucja będzie miała określone warunki, które należy spełnić. Mogą się one od siebie różnić, w zależności od konkretnej oferty. W takim przypadku warto zaznajomić się z jak największą ich liczbą, aby mieć pełen ogląd sytuacji. Następnie należy je skrupulatnie przejrzeć. Co pozwoli wybrać najkorzystniejszą opcję, która pomoże wprowadzić nasz biznes na dobre tory, a przy tym nie zrujnuje go finansowo.

Dla instytucji udzielających pożyczek kluczowy będzie fakt, czy Twoja firma została wpisana do rejestru działalności gospodarczych. Jest to dowód na jej istnienie, a zarazem główny warunek uzyskania pożyczki. Oprócz tego musisz udowodnić, iż nie zalegasz z jakimikolwiek opłatami w ZUS czy w US. Często zdarza się, że banki czy firmy udzielające pożyczek potrzebują zaświadczenia o zabezpieczeniu udzielonej pożyczki. Przedstawienie go może mieć wpływ na uzyskanie pożyczki.

Klucz do kredytu? Ocena możliwości firmy

Jednym z ostatnich, ale nie mniej ważnych warunków, jaki może zdecydować, czy Twoja firma otrzyma pożyczkę, czy też nie, jest ocena możliwości Twojego biznesu. Niezbędny do tego będzie biznesplan, w którym przedstawisz cele, na jaki zostaną przeznaczone uzyskane przez Ciebie pieniądze oraz przewidywania co za tym pójdzie, jeśli chodzi o rokowania Twojej firmy. Warto więc przyłożyć się do tego dokumentu, gdyż on może zaważyć na Twojej i Twojego pomysłu przyszłości.

Pożyczka dla nowych firm bez zbędnych zaświadczeń

Nie tylko banki zajmują się udzielaniem środków finansowych. O pożyczkę można starać się w różnych instytucjach pozabankowych. Kiedy potrzebujesz dodatkowych środków finansowych, a nadzieje odnośnie kredytu w banku zupełnie się rozwiały, warto poszukać szerzej. Może się okazać, iż firmy pożyczkowe mogą udzielić Ci kredytu bardziej korzystnego, niż bank.

Więcej w artykule - Czy pożyczki pozabankowe są konkurencyjne wobec ofert kredytowych banków?

Sprawdź jakie warunki oferuje firma pożyczkowa SuperGrosz.pl.

Rodzaj pożyczki to kwestia indywidualnych ofert poszczególnych instytucji pożyczkowych. Nie należy jednak liczyć na dużą sumę pieniędzy pożyczoną bez żadnych formalności. Nawet firmy udzielające pożyczek liczą na jakiekolwiek potwierdzenie istnienia firmy oraz zabezpieczenia. Z tego względu całkowity brak zaświadczeń jest praktycznie niemożliwy. Bardziej prawdopodobna wersja to minimum formalności, czyli możliwość wnioskowania o pożyczkę bez zbędnego wychodzenia z domu.
Komisja Nadzoru Finansowego

Zasady Ładu Korporacyjnego
Stosujemy Zasady Ładu Korporacyjnego przyjete uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Supergrosz oferuje różne opcje finansowania. Możesz otrzymać zarówno pożyczkę jak i kartę kredytową. Udzielenie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

*Warunkiem otrzymania upustu w wysokości maksymalnej możliwej, nawet do 100% prowizji dla pożyczki jest:

- wpłacenie wszystkich rat pożyczki poprzedzających ostatnią ratę w terminie zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie upustu będzie polegało na odpowiednim pomniejszeniu ostatniej raty całkowitej kwoty do zapłaty na zasadach określonych w umowie pożyczki.

W przypadku opóźnienia prowizja zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem oraz Umową pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 36,17% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 42 ratach miesięcznych po 177,52 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 956,11 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 456,11 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 48,06% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 41 ratach miesięcznych po 177,52 zł rata, rata 42. w kwocie 2 200,33 zł, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 978,65 zł, w tym: prowizja 2 022,54 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9 478,65 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 216% przy założeniu: że całkowita kwota limitu kredytowego wynosi 9 315 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 10 691,24 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 292,87 zł (w tym suma Opłat związanych z kartą kredytową 900 zł, opłata za obsługę Limitu kredytowego 1 479 zł, odsetki kapitałowe 1 477,87 zł, zmienne oprocentowanie 18,5 % w skali roku). Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

Przy obliczaniu Całkowitego Kosztu Kredytu, Całkowitej Kwoty do Zapłaty przez konsumenta oraz Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjęto założenia, że:

a. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej transakcji w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
b. data księgowania transakcji na Rachunku Karty Kredytowej jest zgodna z datą jej dokonania,
c. Klient dokonuje Spłat Minimalnych zgodnie z umową, a miesięczna spłata zadłużenia jest równa minimalnej kwocie do zapłaty wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji,
d. Kredytodawca przyznał klientowi zwolnienie z długu obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę Kredytową”
e. Kredytodawca stosuje niższą stawkę Opłaty za korzystanie z Limitu Kredytowego,
f. Spłata Minimalna następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty),
g. ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,
h. Umowa o Limit Kredytowy została zawarta na 12 miesięcy,
i. Stopa procentowa Kredytu i opłaty, których zmian nie można określić w momencie ustalania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

Kredytodawcą i wydawcą karty kredytowej jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 1.100.000 zł.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem strony jest Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848 (RPK036508). Infostom sp. z o. o. współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest uprawniony do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach do zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem oraz oferowania innych produktów. Stan na dzień 17.02.2021 r.