Pożyczka dla nowej firmy online

Pożyczka dla nowych firm – jak ją dostać?

Pożyczki dla młodych, dopiero rozwijających się firm to współcześnie nic dziwnego. Nie od dzisiaj wiadomo, że zastrzyk gotówki to niezwykle trafiona pomoc w rozwoju nowego biznesu. Dzięki pożyczonym środkom każde przedsiębiorstwo, małe czy duże, może rozwinąć skrzydła m.in kupując nowy sprzęt. Problem jest wtedy gdy firma, która dopiero co pojawiła się na rynku nie może przedłożyć regularnych oraz wysokich dochodów, tak potrzebnych podczas starań o pożyczkę. Warto jednak sprawdzić, czy faktycznie w takiej sytuacji Twój biznes nie ma żadnych szans.

Kredyt na start dla firmy – czy to jest możliwe?

Nie ulega wątpliwości, że sam proces zakładania działalności gospodarczej wiąże się z wieloma problemami, wydatkami i zagwozdkami. Przedsiębiorca musi stawić czoło formalnościom, o jakich wcześniej nie słyszał, a to zajmuje sporą część czasu. Dodatkowo dochodzi wnioskowanie o pożyczkę na otwarcie firmy, co jeszcze bardziej komplikuje cały proces. I tutaj należy zadać sobie pytanie, czy banki bądź firmy pożyczkowe udzielają kredytów dopiero co powstałym firmom na ich rozkręcenie?

Odpowiedź jest jedna i jak najbardziej pozytywna. Wiele instytucji posiada specjalnie wykreowane oferty dla nowych przedsiębiorstw, które stoją na początku swojej drogi. Oczywiście nie każdy bank posiada fundusze na taką ofertę, dlatego często trzeba długo szukać, jednak prędzej czy później znajdziesz instytucję, która pożyczy Ci pieniądze na rozwój nowego biznesu.

Pożyczka na start – warunki, jakie musi spełnić Twoja firma

Starając się o pożyczkę dla swojej nowopowstałej firmy, trzeba być świadomym, że każda instytucja będzie miała określone warunki, które należy spełnić. Mogą się one od siebie różnić, w zależności od konkretnej oferty. W takim przypadku warto zaznajomić się z jak największą ich liczbą, aby mieć pełen ogląd sytuacji. Następnie należy je skrupulatnie przejrzeć. Co pozwoli wybrać najkorzystniejszą opcję, która pomoże wprowadzić nasz biznes na dobre tory, a przy tym nie zrujnuje go finansowo.

Dla instytucji udzielających pożyczek kluczowy będzie fakt, czy Twoja firma została wpisana do rejestru działalności gospodarczych. Jest to dowód na jej istnienie, a zarazem główny warunek uzyskania pożyczki. Oprócz tego musisz udowodnić, iż nie zalegasz z jakimikolwiek opłatami w ZUS czy w US. Często zdarza się, że banki czy firmy udzielające pożyczek potrzebują zaświadczenia o zabezpieczeniu udzielonej pożyczki. Przedstawienie go może mieć wpływ na uzyskanie pożyczki.

Klucz do kredytu? Ocena możliwości firmy

Jednym z ostatnich, ale nie mniej ważnych warunków, jaki może zdecydować, czy Twoja firma otrzyma pożyczkę, czy też nie, jest ocena możliwości Twojego biznesu. Niezbędny do tego będzie biznesplan, w którym przedstawisz cele, na jaki zostaną przeznaczone uzyskane przez Ciebie pieniądze oraz przewidywania co za tym pójdzie, jeśli chodzi o rokowania Twojej firmy. Warto więc przyłożyć się do tego dokumentu, gdyż on może zaważyć na Twojej i Twojego pomysłu przyszłości.

Pożyczka dla nowych firm bez zbędnych zaświadczeń

Nie tylko banki zajmują się udzielaniem środków finansowych. O pożyczkę można starać się w różnych instytucjach pozabankowych. Kiedy potrzebujesz dodatkowych środków finansowych, a nadzieje odnośnie kredytu w banku zupełnie się rozwiały, warto poszukać szerzej. Może się okazać, iż firmy pożyczkowe mogą udzielić Ci kredytu bardziej korzystnego, niż bank.

Więcej w artykule - Czy pożyczki pozabankowe są konkurencyjne wobec ofert kredytowych banków?

Sprawdź jakie warunki oferuje firma pożyczkowa SuperGrosz.pl.

Rodzaj pożyczki to kwestia indywidualnych ofert poszczególnych instytucji pożyczkowych. Nie należy jednak liczyć na dużą sumę pieniędzy pożyczoną bez żadnych formalności. Nawet firmy udzielające pożyczek liczą na jakiekolwiek potwierdzenie istnienia firmy oraz zabezpieczenia. Z tego względu całkowity brak zaświadczeń jest praktycznie niemożliwy. Bardziej prawdopodobna wersja to minimum formalności, czyli możliwość wnioskowania o pożyczkę bez zbędnego wychodzenia z domu.


Informacja
Tel: 22 130 01 11
@ E-mail: kontakt@supergrosz.pl

Od poniedziałku do piątku 09:00 – 17:00

Weź pożyczkę przez telefon
Tel: 503 207 707

Od poniedziałku do piątku 08:00 – 20:00
W soboty 09:00 – 17:00
Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

*Oferta dla produktu Pożyczka „Super promocja” polega na obniżeniu prowizji poprzez udzielenie upustu w wysokości od 20% do 100% prowizji przewidzianej w standardowym cenniku. Upust jest uzależniony od kwoty i okresu kredytowania.

Obniżenie prowizji nastąpi w okresie trwania umowy pożyczki przed spłatą całkowitej kwoty do zapłaty. Warunkiem przyznania upustu jest:
- spłacenie wszystkich rat pożyczki, poprzedzających ostatnią ratę terminowo, zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej, niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wysokiej oceny scoringowej. Szczegóły promocji w Regulaminie dostępnym na https://supergrosz.pl/regulamin-superoferta

*Produkt promocyjny Pożyczka „Super promocja”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 35,50% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 35 ratach miesięcznych po 196,31 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 19% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 370,84 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 370,84 zł. Całkowita kwota do zapłaty 6 870,84 zł (stan na dzień 24.09.2023).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 50,02% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 34 ratach miesięcznych po 196,31 zł rata, rata 35. w kwocie 1 955,73 zł, oprocentowanie zmienne 19% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 130,27 zł, w tym: prowizja 1 759,43 zł, odsetki 2 370,84 zł. Całkowita kwota do zapłaty 8 630,27 zł (stan na dzień 24.09.2023).

Produkt Pożyczka „Standard”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 56,97% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 32 miesięcy, spłata w 32 ratach miesięcznych po 246,31 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 19% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 3 381,82 zł, w tym: prowizja 1 646,31 zł, odsetki 1 735,51 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 881,82 zł (stan na dzień 24.09.2023).

Pożyczkodawcą jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN.

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez Aiqlabs Sp. z o.o. wynosi 121 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 1500 dni. Maksymalne RRSO wynosi 122,99 % (stan na dzień 24.09.2023).

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok 72 A, 00-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848, RPK036508 współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest umocowany do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach – zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem. Stan na dzień 18.05.2021 r.