Pożyczka na 500+ online – złóż wniosek!

Pożyczka na 500+ - dodatkowy zastrzyk gotówki

Świadczenie wychowawcze 500+ to pomysł polskiego rządu, które niezależnie od dochodów rodzica obejmuje każde dziecko do 18. roku życia. Doskonale wiedzą o tym firmy pożyczkowe, które dostosowały się do sytuacji. Stałe świadczenia wypłacane przez rząd stanowią bowiem rodzaj dochodu. Nie jest to dochód respektowany przez wszystkie banki, warto jednak dowiedzieć się na jakich warunkach można dostać pożyczkę odpierając się jedynie świadczeniem wychowawczym.

Kto akceptuje dochody z programu „Rodzina 500+”?

Pytanie to zadaje sobie wiele osób, które ma w planach wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę. Warto jednak na starcie wiedzieć, że dochód z programu „Rodzina 500+” przeważnie nie jest akceptowany przez banki podczas starań o kredyt mieszkaniowy. Wiele banków nie akceptuje tego rodzaju dochodu podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy, z kolei mnóstwo instytucji pozabankowych honoruje świadczenie 500+, dzięki czemu można ubiegać się o mniejszą lub większa pożyczkę.

Kto może otrzymać pożyczkę na 500+?

Starając się o pożyczkę na 500+, musisz:
  • mieć minimum 18 lat,
  • mieszkać na terytorium Polski,
  • być obywatelem RP,
  • posiadać własny numer telefonu,
  • posiadać prywatny adres e-mail,
  • posiadać własne konto bankowe.

Jaki ma sens pożyczka na 500+?

Podczas decydowania się na pożyczkę opierającą się na 500+, warto zadać sobie pytanie, czy to rzeczywiście ma sens i czy jest to jedyne możliwe rozwiązanie w danej sytuacji. Z pewnością jeżeli to świadczenie jest Twoim jedynym źródłem dochodu, to wtedy jakakolwiek pożyczka nie jest dobrym rozwiązaniem na poprawienie budżetu. Są to bowiem pieniądze przeznaczone na dziecko, a nie na dodatkowe potrzeby, w tym przypadku na spłacanie rat. Wykorzystanie świadczenia wychowawczego do spłacania większej części miesięcznej raty wiązać się może z dużym ryzykiem. Istnieje możliwość, że w nagłej potrzebie Twoje dziecko zostanie bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego.
Całkiem inna sytuacja ma miejsce, gdy to świadczenie jedynie zwiększa Twoją zdolność kredytową, a oprócz niego dysponujesz innymi środkami finansowymi bądź dochodami. W takim wypadku sięgnięcie po pożyczkę opierającą się na 500+ ma sens, gdyż dzięki niemu możesz pożyczyć większą sumę pieniędzy, a spłata prawdopodobnie odbędzie się bez jakichkolwiek problemów.

Reasumując – pożyczka taka ma sens tylko wtedy, gdy 500+ nie jest Twoim stałym źródłem dochodów i tym sposobem nie odbierzesz swojemu dziecku jego należności.

Do kogo adresowana jest pożyczka na 500+?

Pożyczka na świadczenie wychowawcze to propozycja adresowana praktycznie do każdego rodzica, który co miesiąc otrzymuje wypłatę pieniędzy. Jeśli Twoje jedyne źródło utrzymania to właśnie owo świadczenie, możesz starać się o pożyczkę, jednak będzie ona odpowiednio niska, dostosowana do Twojej obecnej sytuacji. Natomiast posiadając kilkoro dzieci i otrzymując wielokrotność 500+ możesz starać się o wyższą pożyczkę, gdyż Twoja zdolność kredytowa będzie znacznie wyższa.

Sprawdź jakie warunki oferuje firma pożyczkowa SuperGrosz.pl.

Jakie dokumenty są wymagane podczas wnioskowania o pożyczkę?

Starając się o pożyczkę, należy dowiedzieć się jakich dokumentów będą wymagać od Ciebie instytucje pozabankowe. Zazwyczaj uzyskanie pożyczki na 500+ wiąże się z tymi samym formalnościami, co uzyskanie pożyczki na dowód. Wtedy jedynym, co będzie Ci potrzebne, to Twój dowód osobisty, na którym firma znajdzie Twoje imię oraz nazwisko, datę ważności dokumentu oraz Twój numer PESEL.
Ponadto przy wnioskowaniu o pożyczkę na 500+ firmy pożyczkowe zazwyczaj potrzebują potwierdzenie uzyskiwania świadczenia wychowawczego, a także potwierdzenie Twoich dochodów. Oba te wpływy widoczne są na wyciągu z Twojego konta, dlatego często pożyczkodawcy wymagają kopii Twojego wyciągu bankowego z ostatnich 3 do 6 miesięcy.

Pożyczki na 500+ bez sprawdzania baz dłużników?

Pożyczki udzielane na świadczenie 500+ to zazwyczaj kredyty w firmach pożyczkowych, które z bankami niewiele mają wspólnego. Takie firmy nie stosują zazwyczaj zbyt restrykcyjnych procedur. Jedną z takich formalności, która w bankach jest bardzo częsta, której nie lubią pożyczkobiorcy oraz z której rezygnują instytucje pozabankowe to sprawdzanie baz dłużników. Jeśli masz za sobą niespłacony kredyt i trafiłeś na czarną listę, nie możesz liczyć na kredyt w banku, jednak z pewnością pożyczka na 500+ to Twoja szansa na szybką gotówkę.
Komisja Nadzoru Finansowego

Zasady Ładu Korporacyjnego
Stosujemy Zasady Ładu Korporacyjnego przyjete uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Supergrosz oferuje różne opcje finansowania. Możesz otrzymać zarówno pożyczkę jak i kartę kredytową. Udzielenie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

*Warunkiem otrzymania upustu w wysokości maksymalnej możliwej, nawet do 100% prowizji dla pożyczki jest:

- wpłacenie wszystkich rat pożyczki poprzedzających ostatnią ratę w terminie zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie upustu będzie polegało na odpowiednim pomniejszeniu ostatniej raty całkowitej kwoty do zapłaty na zasadach określonych w umowie pożyczki.

W przypadku opóźnienia prowizja zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem oraz Umową pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 36,17% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 42 ratach miesięcznych po 177,52 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 956,11 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 456,11 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 48,06% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 41 ratach miesięcznych po 177,52 zł rata, rata 42. w kwocie 2 200,33 zł, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 978,65 zł, w tym: prowizja 2 022,54 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9 478,65 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 216% przy założeniu: że całkowita kwota limitu kredytowego wynosi 9 315 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 10 691,24 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 292,87 zł (w tym suma Opłat związanych z kartą kredytową 900 zł, opłata za obsługę Limitu kredytowego 1 479 zł, odsetki kapitałowe 1 477,87 zł, zmienne oprocentowanie 18,5 % w skali roku). Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

Przy obliczaniu Całkowitego Kosztu Kredytu, Całkowitej Kwoty do Zapłaty przez konsumenta oraz Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjęto założenia, że:

a. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej transakcji w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
b. data księgowania transakcji na Rachunku Karty Kredytowej jest zgodna z datą jej dokonania,
c. Klient dokonuje Spłat Minimalnych zgodnie z umową, a miesięczna spłata zadłużenia jest równa minimalnej kwocie do zapłaty wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji,
d. Kredytodawca przyznał klientowi zwolnienie z długu obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę Kredytową”
e. Kredytodawca stosuje niższą stawkę Opłaty za korzystanie z Limitu Kredytowego,
f. Spłata Minimalna następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty),
g. ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,
h. Umowa o Limit Kredytowy została zawarta na 12 miesięcy,
i. Stopa procentowa Kredytu i opłaty, których zmian nie można określić w momencie ustalania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

Kredytodawcą i wydawcą karty kredytowej jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 1.100.000 zł.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem strony jest Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848 (RPK036508). Infostom sp. z o. o. współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest uprawniony do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach do zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem oraz oferowania innych produktów. Stan na dzień 17.02.2021 r.