Pożyczka na 500+ online – złóż wniosek!

Pożyczka na 500+ - dodatkowy zastrzyk gotówki

Świadczenie wychowawcze 500+ to pomysł polskiego rządu, które niezależnie od dochodów rodzica obejmuje każde dziecko do 18. roku życia. Doskonale wiedzą o tym firmy pożyczkowe, które dostosowały się do sytuacji. Stałe świadczenia wypłacane przez rząd stanowią bowiem rodzaj dochodu. Nie jest to dochód respektowany przez wszystkie banki, warto jednak dowiedzieć się na jakich warunkach można dostać pożyczkę odpierając się jedynie świadczeniem wychowawczym.

Kto akceptuje dochody z programu „Rodzina 500+”?

Pytanie to zadaje sobie wiele osób, które ma w planach wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę. Warto jednak na starcie wiedzieć, że dochód z programu „Rodzina 500+” przeważnie nie jest akceptowany przez banki podczas starań o kredyt mieszkaniowy. Wiele banków nie akceptuje tego rodzaju dochodu podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy, z kolei mnóstwo instytucji pozabankowych honoruje świadczenie 500+, dzięki czemu można ubiegać się o mniejszą lub większa pożyczkę.

Kto może otrzymać pożyczkę na 500+?

Starając się o pożyczkę na 500+, musisz:
  • mieć minimum 18 lat,
  • mieszkać na terytorium Polski,
  • być obywatelem RP,
  • posiadać własny numer telefonu,
  • posiadać prywatny adres e-mail,
  • posiadać własne konto bankowe.

Jaki ma sens pożyczka na 500+?

Podczas decydowania się na pożyczkę opierającą się na 500+, warto zadać sobie pytanie, czy to rzeczywiście ma sens i czy jest to jedyne możliwe rozwiązanie w danej sytuacji. Z pewnością jeżeli to świadczenie jest Twoim jedynym źródłem dochodu, to wtedy jakakolwiek pożyczka nie jest dobrym rozwiązaniem na poprawienie budżetu. Są to bowiem pieniądze przeznaczone na dziecko, a nie na dodatkowe potrzeby, w tym przypadku na spłacanie rat. Wykorzystanie świadczenia wychowawczego do spłacania większej części miesięcznej raty wiązać się może z dużym ryzykiem. Istnieje możliwość, że w nagłej potrzebie Twoje dziecko zostanie bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego.
Całkiem inna sytuacja ma miejsce, gdy to świadczenie jedynie zwiększa Twoją zdolność kredytową, a oprócz niego dysponujesz innymi środkami finansowymi bądź dochodami. W takim wypadku sięgnięcie po pożyczkę opierającą się na 500+ ma sens, gdyż dzięki niemu możesz pożyczyć większą sumę pieniędzy, a spłata prawdopodobnie odbędzie się bez jakichkolwiek problemów.

Reasumując – pożyczka taka ma sens tylko wtedy, gdy 500+ nie jest Twoim stałym źródłem dochodów i tym sposobem nie odbierzesz swojemu dziecku jego należności.

Do kogo adresowana jest pożyczka na 500+?

Pożyczka na świadczenie wychowawcze to propozycja adresowana praktycznie do każdego rodzica, który co miesiąc otrzymuje wypłatę pieniędzy. Jeśli Twoje jedyne źródło utrzymania to właśnie owo świadczenie, możesz starać się o pożyczkę, jednak będzie ona odpowiednio niska, dostosowana do Twojej obecnej sytuacji. Natomiast posiadając kilkoro dzieci i otrzymując wielokrotność 500+ możesz starać się o wyższą pożyczkę, gdyż Twoja zdolność kredytowa będzie znacznie wyższa.

Sprawdź jakie warunki oferuje firma pożyczkowa SuperGrosz.pl.

Jakie dokumenty są wymagane podczas wnioskowania o pożyczkę?

Starając się o pożyczkę, należy dowiedzieć się jakich dokumentów będą wymagać od Ciebie instytucje pozabankowe. Zazwyczaj uzyskanie pożyczki na 500+ wiąże się z tymi samym formalnościami, co uzyskanie pożyczki na dowód. Wtedy jedynym, co będzie Ci potrzebne, to Twój dowód osobisty, na którym firma znajdzie Twoje imię oraz nazwisko, datę ważności dokumentu oraz Twój numer PESEL.
Ponadto przy wnioskowaniu o pożyczkę na 500+ firmy pożyczkowe zazwyczaj potrzebują potwierdzenie uzyskiwania świadczenia wychowawczego, a także potwierdzenie Twoich dochodów. Oba te wpływy widoczne są na wyciągu z Twojego konta, dlatego często pożyczkodawcy wymagają kopii Twojego wyciągu bankowego z ostatnich 3 do 6 miesięcy.

Pożyczki na 500+ bez sprawdzania baz dłużników?

Pożyczki udzielane na świadczenie 500+ to zazwyczaj kredyty w firmach pożyczkowych, które z bankami niewiele mają wspólnego. Takie firmy nie stosują zazwyczaj zbyt restrykcyjnych procedur. Jedną z takich formalności, która w bankach jest bardzo częsta, której nie lubią pożyczkobiorcy oraz z której rezygnują instytucje pozabankowe to sprawdzanie baz dłużników. Jeśli masz za sobą niespłacony kredyt i trafiłeś na czarną listę, nie możesz liczyć na kredyt w banku, jednak z pewnością pożyczka na 500+ to Twoja szansa na szybką gotówkę.


Informacja
Tel: 22 130 01 11
@ E-mail: kontakt@supergrosz.pl

Od poniedziałku do piątku 09:00 – 17:00

Weź pożyczkę przez telefon
Tel: 503 207 707

Od poniedziałku do piątku 08:00 – 20:00
W soboty 09:00 – 17:00
Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

*Oferta dla produktu Pożyczka „Super promocja” polega na obniżeniu prowizji poprzez udzielenie upustu w wysokości od 20% do 100% prowizji przewidzianej w standardowym cenniku. Upust jest uzależniony od kwoty i okresu kredytowania.

Obniżenie prowizji nastąpi w okresie trwania umowy pożyczki przed spłatą całkowitej kwoty do zapłaty. Warunkiem przyznania upustu jest:
- spłacenie wszystkich rat pożyczki, poprzedzających ostatnią ratę terminowo, zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej, niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wysokiej oceny scoringowej. Szczegóły promocji w Regulaminie dostępnym na https://supergrosz.pl/regulamin-superoferta

*Produkt promocyjny Pożyczka „Super promocja”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 34,51% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 35 ratach miesięcznych po 194,47 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 306,58 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 306,58 zł. Całkowita kwota do zapłaty 6 806,58 zł (stan na dzień 03.12.2023).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 49,16% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 34 ratach miesięcznych po 194,47 zł rata, rata 35. w kwocie 1 955,26 zł, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 067,24 zł, w tym: prowizja 1 760,66 zł, odsetki 2 306,58 zł. Całkowita kwota do zapłaty 8 567,24 zł (stan na dzień 03.12.2023).

Produkt Pożyczka „Standard”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 56,12% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 32 miesięcy, spłata w 32 ratach miesięcznych po 244,83 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 3 334,40 zł, w tym: prowizja 1 647,54 zł, odsetki 1 686,86 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 834,40 zł (stan na dzień 03.12.2023).

Pożyczkodawcą jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN.

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez Aiqlabs Sp. z o.o. wynosi 121 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 1500 dni. Maksymalne RRSO wynosi 121,86 % (stan na dzień 03.12.2023).

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem strony jest Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848 (RPK036508). Infostom sp. z o. o. współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest uprawniony do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach do zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem oraz oferowania innych produktów. Stan na dzień 17.02.2021 r.