Jakie są warunki spłaty pożyczki pozabankowej na raty?

Marta Fila 14:30 Marzec 23rd, 2020

Opracowany przez BIG InfoMonitor w 2019 r. raport: „Indeks Zaległych Płatności Polaków”, pokazuje, że sukcesywnie zwiększa się liczba niespłaconych zobowiązań obywateli naszego kraju. Kłopoty ze spłatą ma niemal 2.83 mln Polaków. Dlaczego dla tak wielu osób, terminowe oddanie chwilówki lub spłata pożyczki pozabankowej na raty jest problemem? Skąd wziąć informację o warunkach spłaty pożyczki?

Jakie warunki spłaty pożyczki pozabankowej na raty muszą być zawarte w umowie?

Jak wynika z raportu KRD „Dlaczego Polacy się zadłużają” 75% Polaków w wieku 18-64 zaciągnęło kiedykolwiek pożyczkę lub kredyt. 77% Polaków przed zaciągnięciem kredytu czy pożyczki oblicza, czy będzie ich stać na spłatę zobowiązania. Dokładne zapoznanie się z ofertą pożyczkodawcy jeszcze przed podpisaniem umowy jest bardzo istotne. To właśnie w niej powinny zostać opisane wszystkie szczegóły dotyczące zaciągnięcia i spłaty pożyczki.

Zanim zdecydujemy się na jakiekolwiek zobowiązanie finansowe, należy dokładnie sprawdzić, co składa się na całkowity koszt pożyczki ratalnej.

Umowa musi wskazywać rodzaj pożyczki i jej wysokość, sposób jej wypłaty, a także termin jej spłaty. Należy określić czy spłata ma nastąpić w gotówce, czy na rachunek bankowy (jeśli tak to na jaki numer). Szczegółowo powinno zostać opisane oprocentowanie nominalne pożyczki. W umowie powinien być podany wskaźnik RRSO oraz całkowita kwota do spłaty. Umowa musi zawierać także wskazanie wysokości wszelkich opłat dodatkowych, np. prowizji, ubezpieczeń, opłat operacyjnych i przygotowawczych.

Spłata pożyczki pozabankowej na raty, tym różni się od chwilówki, że zwrotu pieniędzy należy dokonywać zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki na raty, a nie jednorazowo. Harmonogram powinien więc stanowić część umowy lub być dołączonym do niej załącznikiem. Umowa pożyczki musi regulować także kwestie związane z sytuacją, gdy pożyczkobiorca będzie miał kłopoty ze spłatą, czyli wskazywać jak wysokie są odsetki karne za opóźnienia w spłacie i od kiedy są naliczane. W umowie określone powinny być także możliwości modyfikacji terminu spłaty, jeśli pożyczkodawca takie przewiduje (wcześniejsza spłata, przedłużenie terminu spłaty czy zasady tzw. wakacji kredytowych).

Z której oferty więc warto korzystać? Na to pytanie odpowiemy w artykule Chwilówka czy pożyczka ratalna? Wybierz mądrze.

Czym jest harmonogram spłaty pożyczki na raty?

Pożyczka ratalna długoterminowa to produkt, którego założeniem jest pożyczenie klientowi określonej kwoty i zobowiązanie go do oddawania pieniędzy w ratach (tygodniowych lub miesięcznych) przez określony czas. Pożyczka na raty to elastyczne rozwiązanie, które pozwoli pożyczkobiorcy dostosować wysokość raty do możliwości domowego budżetu. Oczywiście trzeba pamiętać, że rozłożenie spłaty na więcej rat o niskiej wartości oznacza jednocześnie zwiększenie całkowitej kwoty spłaty pożyczki. Z drugiej strony czasami tylko najniższa rata umożliwia zaciągnięcie i bezproblemową spłatę pożyczki.

Jak wspomniano wcześniej, spłata pożyczki pozabankowej na raty odbywa się według opracowanego harmonogramu. Harmonogram spłaty ma zazwyczaj postać tabeli, w której obok kwoty każdej raty, widnieje data płatności. Dzięki temu terminowa spłata pożyczki będzie łatwiejsza. Daty można przepisać do swojego kalendarza lub ustawić zlecenie stałe w banku.

W artykule Oblicz ratę pożyczki ratalnej korzystając z kalkulatora, podpowiadamy jak obliczyć miesięczne zobowiązania finansowe.

Konsekwencje braku spłaty pożyczki pozabankowej na raty

Firmy pozabankowe udzielające pożyczek na raty muszą zachować płynność finansową, dlatego tak istotne jest dla nich odzyskiwanie pożyczonych pieniędzy w umówionym terminie. By tak się stało, mobilizują swoich klientów do spłaty pożyczek. W tym celu stosowane są wysokie kary dla spóźnialskich. Odsetki karne naliczane są najczęściej już od pierwszego dnia po upływie terminu płatności i zazwyczaj pobierane są w najwyższej możliwej wysokości (odsetki maksymalne w 2020 r. to 14% w skali roku). Firma pożyczkowa, by doprowadzić do spłaty pożyczki pozabankowej na raty, wysyła do nierzetelnych klientów SMSy, maile, telefony i listowne monity z przypomnieniem o terminie płatności. Wysłanie każdej takiej informacji jest płatne i doliczane do kwoty zadłużenia (zgodnie z opłatą określoną w umowie pożyczki).

Jeśli te działania nie przynoszą rezultatu parabank może, bez zgody dłużnika, sprzedać wierzytelność profesjonalnej firmie windykacyjnej (za taką cesję zostanie naliczona dodatkowa opłata za przekazanie sprawy takiej firmie). Może też sama skierować sprawę na drogę sądową. Jeśli w konsekwencji tych działań dojdzie do rozprawy, zostanie ona prawdopodobnie przeprowadzona w tzw. e-Sądzie, bez udziału stron, a dłużnik otrzyma pocztą nakaz zapłaty. Będzie miał 14 dni na spłatę zobowiązania wraz z doliczonymi do tego odsetkami i kosztami sądowymi. Jeśli tego nie zrobi, nakaz zapłaty zostanie skierowany do komornika, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji komornik będzie miał prawo zająć rachunek bankowy, emeryturę, rentę, ruchomości, a nawet nieruchomość. Komornik doliczy do ogólnej sumy zadłużenia także koszty egzekucji.
Kolejną, niejako uboczną konsekwencją braku spłaty pożyczki pozabankowej na raty jest wpisanie dłużnika do baz danych takich jak BIK, KRD, ERIF czy BIG. Negatywna informacja znajdująca się w jednej z baz, znacznie pogarsza zdolność kredytową i zmniejsza szansę na otrzymanie kolejnej pożyczki w przyszłości. Może też być przyczyną odmowy zawarcia np. umowy abonamentowej na telefon czy internet lub sprzedaży urządzenia na raty.

Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w artykule Niespłacona pożyczka – jakie są konsekwencje.

Jak postępować w razie problemów ze spłatą pożyczki ratalnej długoterminowej?

Zgodnie z przywoływanym wcześniej raportem BIG InfoMonitor, większość Polaków ma złe zdanie o osobach, które nie spłacają swoich zobowiązań na czas. Co ciekawe sami dłużnicy też negatywnie oceniają samych siebie, mają złą samoocenę. Gdy terminowa spłata pożyczki pozabankowej na raty staje się kłopotliwa, wśród dłużników dominuje postawa chęci ucieczki od problemu i bierności. U niektórych dłużników pojawia się agresja i postawa roszczeniowa, a tylko ok 10% z nich to osoby aktywnie poszukujące rozwiązania problemu. Ta ostatnia postawa jest najbardziej właściwa.

Od razu, kiedy pożyczkobiorca poczuje, że może mieć kłopot ze spłatą, powinien przystąpić do negocjacji dogodnych warunków spłaty pożyczki na raty. Wskutek tych działań może dojść do restrukturyzacji zobowiązania, czyli wypracowania nowego harmonogramu spłaty i dostosowania go do nowych warunków finansowych pożyczkobiorcy. Wiele firm godzi się na przesunięcie terminu spłaty (za opłatą). To najczęściej wybierany sposób na poradzenie sobie ze spłatą długu (wg raportu „Dlaczego Polacy się zadłużają” korzysta z niego 36% osób). Wierzyciel może wyrazić zgodę na zawieszenie spłaty, czyli na tzw. wakacje kredytowe (zostaną naliczone odsetki, ale będą one z pewnością niższe, niż odsetki karne).

Niektórzy pożyczkobiorcy, czekają na przedawnienie się zobowiązania, jednak warto sprawdzić czy rzeczywiście pożyczka może się przedawnić.

Jeśli dojdzie już do przekroczenia terminu, nie należy unikać kontaktu z wierzycielem i windykatorem. Taka postawa może doprowadzić tylko do jeszcze większych kłopotów finansowych. Należy zawsze podejmować negocjacje i wspólnie szukać wyjścia z sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *