umowa pożyczki

Umowa pożyczki ratalnej – zobacz szczegółowe omówienie

Marta Fila 07:37 Wrzesień 8th, 2020

Umowa pożyczki, to najważniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Stanowi ona podstawę do ubiegania się o wszelkie roszczenia, reguluje możliwość odstąpienia od zawartej transakcji oraz zawiera dokładne informacje o kosztach zaciągniętego zobowiązania. Co warto wiedzieć o tym dokumencie? Sprawdź w naszym poradniku!

Pożyczki ratalne udzielane są przez firmy pozabankowe, czyli prywatne instytucje finansowe, które nie podlegają pod KNF. Ich działanie jest regulowane przede wszystkim przez kodeks prawa cywilnego, ustawę o kredytach konsumenckich, a także ustawę antylichwiarską. Dodatkowo w pierwszej połowie 2020 roku, z powodu pandemii zostały wprowadzone tarcze antykryzysowe, które również w swej treści zawierają przepisy, zmieniające koszty udzielania pożyczek pozabankowych. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule pt. Tarcza antykryzysowa a zmiany w udzielaniu pożyczek – czy na pewno są korzystne dla klientów. Jednak podstawowym dokumentem regulującym prawa pożyczkobiorcy jest umowa pożyczki. Oto najważniejsze punkty, które muszą być w niej zawarte:

Warunki i przedmiot umowy pożyczki ratalnej

Umowa pożyczki dokładnie określa przedmiot umowy oraz warunki udzielenia zobowiązania. W tym wypadku, przedmiotem umowy jest pożyczka gotówka na ustaloną kwotę, spłacana w ratach, którą możesz przeznaczyć na wybrany dowolnie cel (za wyjątkiem prowadzonej działalności gospodarczej). W tym punkcie zawarte są również dokładne informacje dotyczące kosztów zobowiązania, które jesteś zobowiązany pokryć, dlatego tak bardzo istotne jest dokładne ich przeanalizowanie. W umowie podawane są zazwyczaj takie wartości jak:

 • całkowita kwota pożyczki;
 • waluta, w jakiej pożyczka jest udzielana;
 • wysokość prowizji za udzielnie zobowiązania;
 • Roczna Stopa Oprocentowania RSO podawana w procentach w skali roku;
 • łączna kwota odsetek;
 • RRSO – czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana w skali rocznej;
 • okres obowiązywania umowy
 • ilość rat
 • wysokość miesięcznej raty.

Całkowity koszt Twojego zobowiązania jest zależny przede wszystkim od:

 • kwoty pożyczki, którą chcesz otrzymać;
 • czasu spłaty zobowiązania;
 • prowizji;
 • łącznej kwoty odsetek.

Więcej na temat tego, co składa się na całkowity koszt pożyczki ratalnej, znajdziesz w tym artykule.

Byś mógł otrzymać pożyczkę, musisz spełnić kilka wymogów, również zawartych w umowie. Zazwyczaj są to takie warunki jak:

 • wiek;
 • obywatelstwo Polskie i adres zamieszkania na terenie tego kraju;
 • zdolność spłaty zobowiązania.

Niektóre firmy pożyczkowe wymagają również posiadania odpowiedniej zdolności pożyczkowej, która jest weryfikowana przed udzieleniem pożyczki ratalnej.

Zasady i terminy zwrotu pożyczki ratalnej

W przypadku pożyczek ratalnych w umowie są zawarte dokładne informacje dotyczące terminów i warunków ich spłaty, które są zazwyczaj dokładnie opisane w dołączonym do pisma harmonogramie spłaty rat. Podane są w nim dokładna liczba rat oraz terminy, w których muszą zostać uregulowane.

Warto pamiętać, że termin podany w umowie, to nie dzień, w którym musisz dokonać przelewu na konto pożyczkodawcy, lecz ostateczna data, w której Twoja spłata raty musi zostać zaksięgowana na koncie. A co zrobić, gdy termin spłaty pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy? Odpowiedź na to pytanie, znajdziesz w tym artykule.

Umowa pożyczki ratalnej określa dokładnie dane, jakie muszą być zawarte w tytule przelewu oraz zapisy regulujące, jak rozliczane są wpłaty na poczet:

 • odsetek;
 • prowizji;
 • kapitału.

Każdy pożyczkobiorca dokonuje opłat na swój indywidualny rachunek, którego numer otrzymuje przy podpisaniu umowy o pożyczkę.

Przeczytaj więcej na temat warunków spłaty pożyczki pozabankowej na raty.

Wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej

Każda umowa pożyczki ratalnej zawiera również klauzule, które dokładnie omawiają warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania. Najważniejszym zapisem, na który warto zwrócić uwagę, to czy pożyczkodawca żąda jakichkolwiek opłat za wcześniejszą spłatę należności.. Firmy stosujące się do zasad responsible leanding, czyli odpowiedzialnego pożyczania, takich opłat nie pobierają.
Dodatkowo możesz również liczyć na obniżenie kosztów pożyczki, które dotyczą czasu, o który umowa została skrócona. Jeśli już wcześniej zostały one opłacone, pożyczkodawca jest zobowiązany do ich zwrotu na Twoje konto w okresie 14 dni.

Jak widać, zapisy dotyczące wcześniejszej spłaty zobowiązania różnią się znacznie w porównaniu z kredytami bankowymi. W tym bowiem wypadku, niektóre banki mogą pobierać wyższą prowizję jako rekompensatę za brak odsetek.

Brak terminowej spłaty pożyczki

Przepisy zawarte w umowie pożyczki ratalnej chronią również firmę pozabankową przed pożyczkobiorcami, którzy nie mogę lub nie chcą uregulować swojego zobowiązania. Większość parabanków starając się wyjść naprzeciw potrzebom swoich klientów, oferuje różne możliwości rozwiązania problemu, między innymi odroczenie terminu spłaty pożyczki czy też rozłożenie na mniejsze, bardziej dogodne do uregulowania raty.

Jeśli jednak nie będziesz regularnie spłacać swojego zobowiązania oraz będziesz unikać kontaktu z pracownikami firmy, zostaną rozpoczęte odpowiednie postępowanie, takie jak:
ꟷ naliczenie karnych odsetek – ich wysokość jest zależna od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego;
ꟷ podjęcie czynności windykacyjnych i upominawczych, takich jak: monity telefoniczne, e-mailowe, smsowe lub listowne;
ꟷ przekazanie wierzytelności do podmiotów zewnętrznych;
ꟷ dochodzenie zwrotu zobowiązania na drodze sądowej;
ꟷ przekazanie informacji o zaległych zobowiązaniach pożyczkobiorcy do biur Informacji Gospodarczej, takich jak BIK czy KRD, co będzie miało wpływ na Twoją zdolność kredytową i może uniemożliwić zaciągniecie kolejnej pożyczki lub kredytu.

Zobacz więcej na temat konsekwencji z powodu braku spłaty pożyczki.

Warunki odstąpienia od umowy pożyczki

Tak, jak w przypadku każdego innego produktu kupowanego przez Internet, tak również w przypadku pożyczek ratalnych, masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania konkretnej przyczyny. By tego dokonać, musisz złożyć drogą elektroniczną specjalne oświadczenie o rezygnacji przed upływem 14 dni. Pamiętaj jednak, że odstępując od umowy, trzeba zwrócić firmie pożyczkowej całą kwotę pożyczki w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia. Jeśli tego nie zrobisz, pożyczkodawca już od kolejnego dnia zwłoki będzie Ci naliczać maksymalne odsetki karne, które mogą wynosić nawet dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Umowa pożyczki ratalnej – wymagane załączniki

Do każdej umowy pożyczki ratalnej muszą być odpowiednie załączniki, zazwyczaj są to:
1. Oświadczenie o odstąpieniu do umowy.
2. Harmonogram spłat pożyczki ratalnej, w którym są podane takie informacje jak:

 • numer raty,
 • wysokość raty,
 • kapitał,
 • prowizja,
 • odsetki kapitałowe,
 • termin płatności raty.

3. Tabela kosztów.
4. Informacje o całkowitych kosztach pożyczki.
5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, według obowiązujących praw związanych z RODO.

Niniejszy artykuł powstał na podstawie wzoru umowy pożyczki dla SuperGrosz.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *