pożyczkę ratalną online

Starasz się o pożyczkę ratalną online — sprawdź jakie dokumenty musisz wypełnić

Marta Fila 14:40 Wrzesień 7th, 2020

Otrzymanie pożyczki pozabankowej jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż kredytu bankowego, chociażby dlatego, że procedury jej przyznawania są proste i nie wymagają dodatkowych zaświadczeń. Jednak i w tym wypadku, by uzyskać pieniądze, musisz złożyć odpowiednie formularze. Oczywiście, podstawę stanowi umowa pożyczki, ale to nie wszystko. Zatem sprawdź, jakie dokumenty musisz wypełnić, starając się o pożyczkę ratalną online!

Wniosek o pożyczkę ratalną

Jeśli znalazłeś już interesujący Cię produkt pozabankowy, kolejnym krokiem w jego otrzymaniu jest złożenie wniosku o pożyczkę ratalną. Większość firm umożliwia zaciągnięcie pożyczki online, dlatego możesz to zrobić wygodnie przez Internet. Składając wniosek, musisz podać tylko podstawowe dane. Jest to zazwyczaj:

 • imię i nazwisko,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • pesel,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • kwota pożyczki,
 • czas spłaty zobowiązania.

Zobacz więcej informacji o tym, jak wygląda wnioskowanie o pożyczkę ratalną przez Internet.

Firma pożyczkowa na podstawie przesłanego wniosku dokonuje analizy Twoich danych – sprawdza wiarygodność finansową bazując na informacjach z BIK i KRD oraz ocenia zdolność kredytową. Coraz więcej parabanków, w tym również SuperGrosz, korzysta ze specjalnych algorytmów, dzięki którym ocena zdolności kredytowej jest automatyczna. Jeśli weryfikacja danych jest pomyślna, już po kilkunastu minutach można podpisać umowę o zobowiązaniu.

Dokładne omówienie analizy zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, znajdziesz w artykule Czy zdolność kredytowa przy staraniu się o pożyczkę ratalną ma znaczenie?

Umowa pożyczki ratalnej najważniejsze informacje

Umowa pożyczki, to najważniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki obu stron. W każdym tego rodzaju piśmie, poza danymi dotyczącymi pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, muszą być dokładnie omówione poszczególne punkty umowy. Pamiętaj, że dobrze sporządzony dokument powinien posiadać odpowiednio wyszczególnione informacje w kilku punktach.
1. Omówienie przedmiotu umowy, w tym wypadku pożyczki ratalnej.
2. Warunki przyznania pożyczki, które musisz spełnić, jako pożyczkobiorca.
Są to między innymi:

 • odpowiedni wiek – zazwyczaj dolną granicą jest ukończone 21 lat, zaś górna nie może przekraczać 80 lat;
 • obywatelstwo polskie oraz adres zamieszkania na terenie Polski;
 • posiadanie zdolności spłaty ustalonego zobowiązania;
 • uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej;

3. Sposoby wypłacania pożyczki – w tym punkcie są podane dokładne informacje, w jaki sposób i w jakich terminach pieniądze zostaną przekazane pożyczkobiorcy.
4. Zasady i terminy zwrotu pożyczki, w którym omówione są szczegółowo:

 • ilość rat;
 • wysokość odsetek;
 • koszt prowizji;
 • odsetki za opóźnienia w spłacie pożyczki.

5. Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.
6. Szczegółowe omówienie konsekwencji za brak terminowej spłaty pożyczki ratalnej, więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule.
7. Możliwość odstąpienia od umowy.

Im dokładniejsza i bardziej szczegółowa umowa, tym lepiej, ponieważ w takich sytuacjach nie ma miejsca na niedomówienia.

Dodatkowe załączniki do umowy pożyczki ratalnej

Do umowy pożyczki ratalnej mogą być dołączone również dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • harmonogram spłaty pożyczki ratalnej, dzięki czemu wiesz dokładnie, w jakim terminie musisz dokonać spłaty zobowiązania;
 • tabela kosztów zawierająca dokładne informacje dotyczące wszystkich dodatkowych opłata, czyli odsetek, prowizji oraz odsetki za opóźnienia w spłacie;
 • tabela z obliczeniem kosztów zależnych od wysokości i czasu spłaty zobowiązania.

Analiza kosztów pożyczki została przedstawiona w naszym poradniku, pt.: Co składa się na całkowity koszt pożyczki ratalnej.

Zaciągnięcie pożyczki ratalnej online wymaga specjalnego pełnomocnictwa

Biorąc pożyczkę ratalną przez Internet, którą masz na koncie nawet w 15 minut, musisz podpisać umowę. Jednak czekanie na otrzymanie dokumentów, a następnie ich odsyłanie zabrałoby mnóstwo czasu. Bądźmy szczerzy, w takiej sytuacji łatwiej jest pojechać do placówki i pożyczkę zaciągnąć na miejscu. Zatem, by przyspieszyć i ułatwić cały proces przyznawania pożyczki, musisz udzielić przez stronę internetową specjalnego pełnomocnictwa dla firmy pożyczkowej, która będzie działać, jako Twój pełnomocnik przy załatwianiu wszelkich formalności. Oczywiście, upoważnienie takie dotyczy ściśle określonej czynności – podpisania umowy.

Co jeszcze warto wiedzieć, zaciągając pożyczkę ratalną przez Internet? Zobacz w tym poradniku.

Oświadczenie PEP dla osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

W marcu 2018 roku weszła w życie specjalna ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 46 tej ustawy, osoby zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne oraz ich bliscy współpracownicy i członkowie ich rodzin, muszą złożyć specjalne oświadczenie, którego celem jest identyfikacja osób z grupy PEP, wśród obecnych oraz potencjalnych klientów firm pożyczkowych. Oświadczenie PEP dotyczy między innymi:

 • głów państw oraz ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu oraz innych członków rządu, w tym Prezydenta Państwa;
 • członków organów administracyjnych, zarządczych i nadzorczych spółek i przedsiębiorstw Skarbu Państwa;
 • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach;
 • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich;
 • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających;

Dokładna analiza i wypełnienie wyżej omówionych przez nas dokumentów jest konieczne, by proces zaciągnięcia pożyczki ratalnej, a następnie jej spłata, nie stanowiły żadnego problemu. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz na naszej stornie internetowej SuperGrosz.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *